Slováci vyvinuli bezplatnú aplikáciu, ktorá pomôže ľuďom kombinujúcim viaceré lieky

  • Slovenská lekárnická komora finišuje s prípravami celoslovenského projektu zameraného na predchádzanie rizíkám spôsobených interakciou liekov.
ak
facebook.com/slovenskalekarnickakomora/pexels.com
  • Slovenská lekárnická komora finišuje s prípravami celoslovenského projektu zameraného na predchádzanie rizíkám spôsobených interakciou liekov.

Interakcie liekov sa stávajú dôležitou témou, ktorej sa doposiaľ nevenovalo príliš veľa pozornosti. Situáciu sa pokúsi zmeniť slovenský projekt, ktorý je prvým na Slovenku, z ktorého nebudú ťažiť len odborníci, ale aj priamo pacienti.

Mnoho ľudí dnes prehliada fakt, že častým užívaním rôznych kombinácií liekov si v konečnom dôsledku viac uškodia ako prilepšia. Riziko vzájomného spolupôsobenie liekov môže viesť k rôznym nežiadúcim dôsledkom. Prekvapujúco, problém nepredstavujú len samotné lieky. Zlá kombinácia liekov s niektorými potravinami vie organizmus taktiež nepríjemne rozhádzať. Aplikácia má však riešenie aj na tento problém.

„Projekt poskytne pacientom možnosť rýchleho a laicky zrozumiteľného vyhodnotenia rizika užívanej kombinácie liekov, prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá pri vyššom klinickom riziku ponúka možnosť konzultácie u lekárnikov zapojených do projektu. Podobné projekty doposiaľ poskytovali informácie iba zdravotným poisťovniam či lekárom – Slovenská lekárnická komora tak prvýkrát aktívne zapája do zodpovednosti za svoju liečbu aj pacientov,“ povedal Ondrej Sukeľ, prezident SLeK.

Do projektu je zapojených 200 lekární, v ktorých sa už od začiatku júna môžu pacienti s lekárnikmi poradiť o interakciách užívaných liekov. V priebehu júla spustí SLeK portál www.interakcieliekov.sk, kde ktorýkoľvek pacient po zadaní užívaných liekov ihneď a bezplatne dostane informáciu o miere rizika tejto kombinácie a o rizikových potravinách.

Budú s ňou pracovať aj študenti

Slovenská lekárnická komora tiež pripraví sériu vzdelávacích podujatí ukončených certifikátom, na ktorých sa zapojení lekárnici vyškolia v najnovších poznatkoch o liekových interakciách. Zároveň bude aplikácia sprístupnená študentom a pedagógom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského pre vedecké a pedagogické účely.

Pozitívnym prínosom aplikácie bude okrem identifikácie najčastejších rizikových kombinácií liekov poukázanie na neefektívnu terapiu či, možné duplicity a z týchto údajov vyplývajúce návrhy na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov.


Zahraničné skúsenosti poukazujú na pozitívny vplyv zapojenia farmaceutov do hodnotenia farmakoterapie jednak na výsledky pacientov, ako aj na zníženie nákladov na lieky.

zdroj:SLeK/TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech