Slovák si postavil v pralese hotel na strome, zachránil vďaka tomu desiatky hektárov džungle

  • Peter na Slovensku podnikal v oblasti stavebníctva
  • Všetky našetrené peniaze investoval do budovania jedinečného eko domu v útrobách pralesa na Kostarike
  • To, čo jeho prenájmom zarobí, investuje naspäť do džungle
  • Zachrániť prales mu teraz môžeš pomôcť aj ty
jun
natureobservatorio.com
  • Peter na Slovensku podnikal v oblasti stavebníctva
  • Všetky našetrené peniaze investoval do budovania jedinečného eko domu v útrobách pralesa na Kostarike
  • To, čo jeho prenájmom zarobí, investuje naspäť do džungle
  • Zachrániť prales mu teraz môžeš pomôcť aj ty

Pe­ter Gar­čár po­sta­vil v Kos­ta­rike uni­kátnu stavbu na strome, ktorá ho stála 60 ti­síc do­lá­rov. Dom slúži ako ob­ser­va­tó­rium pre ved­cov alebo ho­tel. Hlav­ným dô­vo­dom pre vy­bu­do­va­nie tohto pro­jektu bolo upo­zor­ne­nie na prob­le­ma­tiku vý­rubu daž­ďo­vých pra­le­sov, ktorý je stále na­lie­ha­vejší.

Pod­sta­tou ne­oby­čaj­ného pro­jektu je aj fakt, že živý strom „za­robí“ viac ako ten, ktorý člo­vek vy­tne. Noc v ho­teli na strome sa po­hy­buje na úrovni 160 dolárov. Stavba ini­cia­tív­neho Slo­váka do­konca zís­kala aj vý­znamné oce­ne­nie za eko­tu­riz­mus – World Res­pon­sible Tou­rist Awards.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: natureobservatorio.com

Prísť len tak do cu­dzej kra­jiny a za­čať sta­vať dom na strome si však vyžaduje veľkú vytrvalosť. Pe­ter však ne­bol sám, po­mocnú ruku na­šiel u miest­neho kmeňa Na­sso Te­riba. Práve oni mu po­mohli nájsť tie pravé stromy a ná­sledne pro­jekt zre­a­li­zo­vať. Ich po­moci sa doč­kal aj vďaka tomu, že tento eko hotel neijako ne­poš­ko­dil strom, či oko­litú prí­rodu, na ktorú sú do­mo­rodci prá­vom veľmi cit­liví.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: natureobservatorio.com

Je dôležité spomenúť, že výnosy z prenájmu tohto domčeka putujú na financovanie nákupu ďalšieho dažďového pralesa, ktorý sa následne stáva chráneným územím. Peter si už po príchode do Kostariky zaobstaral 7 hektárov džungle na pobreží karibského pobrežia. Dnes je však vďaka nemu chráneným územím takmer 25 hektárov. Jeho dom na strome v neposlednom rade predstavuje aj hodnotnú pracovnú príležitosť a zdroj príjmov pre miestnych obyvateľov.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: natureobservatorio.com

Peter spoločne s jeho tímom verí, že ak by sa podarilo podobné projekty, ako je ten jeho replikovať po celom svete, odlesňovanie by sa dalo utlmiť. Kostarika však nie je lacnou krajinou. Nákup pozemkov je pomerne nákladnou záležitosťou. Samostatnou kapitolou je aj cena ekologických materiálov, ktoré sa používajú na stavbu unikátnych domov v korunách stromov. Napríklad ekologicky kompostovateľná toaleta vychádza na viac ako 1000 dolárov.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: natureobservatorio.com

Peter preto spúšťa špeciálny vianočný fundrasing. V rámci neho dáva ľuďom príležitosť investovať do niečoho zmyslupnejšieho, ako sú len obyčajné vianočné darčeky, ktoré zapadnú prachom. Spoločne s podporou ľudí z celého svete má v pláne zhromaždiť aspoň 100 000 dolárov. Prostriedky chce použiť výlučne na nákup a ochranu krajiny, nákup materiálu, zaplatenie miestnych pracovníkov a výstavbu ďalšieho domu v korunách stromov. Podľa Petra, v tamojších podmienkach má zmysel aj príspevok vo výške 5 dolárov.

Ak by si rád investoval do veci, ktorá má naozaj zmysel, za čiastku 5-tisíc eur sa môžeš stať aj spoluvlastníkom unikátneho kúsku zeme v Kostarike. Tak čo, ideš do toho alebo kúpiš tento rok ďalšie ponožky? 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech