Slovenské nemocnice sa topia v obrovských dlhoch, najhoršie je na tom Bratislava

  • Univerzitná nemocnica Bratislava je na tom suverénne najhoršie s financovaním, aj keď sa jej dlh podario znížiť
  • Slovensko začalo ešte v roku 2018 s etapami oddlžovania nemocníc, veľké pokroky sme však nezaznamenali
Unsplash
  • Univerzitná nemocnica Bratislava je na tom suverénne najhoršie s financovaním, aj keď sa jej dlh podario znížiť
  • Slovensko začalo ešte v roku 2018 s etapami oddlžovania nemocníc, veľké pokroky sme však nezaznamenali

Najväčšie nemocnice sú v konštantných dlhoch. Konštatovala to bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ako dodala, súvisí to s tým, že v týchto nemocniciach končia medicínsky najťažšie prípady.

Náklady podľa bývalej šéfky rezortu zvyšuje aj výučba a prevádzkové náklady, nakoľko sú to väčšinou staré budovy, často pavilónového typu. „Začali sme platby podľa DRG, ale nie je to ešte vycizelované, čiže sú platené podľa prospektívneho rozpočtu. No je to len dočasný stav. Po zavedení platieb podľa DRG môžeme očakávať, že platby od poisťovní budú reálne. Lebo treba povedať, že v súčasnosti reálne nie sú,“ konštatovala.

Hospodárenie štátnych nemocníc sa podľa Andrey Kalavskej vyvíjalo za minulý rok podobne, ako niekoľko rokov dozadu a predpokladá, že trend bude pokračovať aj v budúcnosti.

„Niektoré sú na tom lepšie, iné horšie. Snažili sme sa nastaviť procesy tak, aby sa situácia zlepšila,“ povedala. Ako dodala, prebehlo oddlžovanie a rezort vytvoril úrad pre riadenie podriadených organizácií. Ide o skupinu ľudí, ktorá stanovuje benchmark, kontroluje univerzitné a fakultné nemocnice, porovnáva ich, aké mali platby za aké výkony, koľko robia výkonov a v akom rozsahu.

„Aj na základe ekonomických ukazovateľov, personálnej politiky či rýchlosti verejného obstarávania sme zaviedli diferencované odmeňovanie pre riaditeľov nemocníc,“ uzavrela exministerka zdravotníctva. Ako v októbri informoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, Fakultná nemocnica Nitra zostáva s prehľadom najlepšie hospodáriacim zariadením v kategórii štátnych fakultných nemocníc.

zdroj: TASR

Horizon piatich rokov oddĺženia nemocníc

Nemocnica so suverénne najhorším finančným zdravím – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) patrila uplynulý rok do tej polovice štátnych nemocníc, ktoré vytvárali straty a dlhy pomalším tempom ako tie ostatné.

Koncepcia oddlžovania nemocníc podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR nerieši základné príčiny nárastu nedoplatkov. Ako uvádza NKÚ v tlačovej správe ešte zminuléh roka, následkom je aj stav, keď medziročne vzrástli záväzky univerzitných a fakultných nemocníc na úrovni istiny z 834 mil. eur na 880 mil. eur ku koncu roka 2018.

Podľa rezortu zdravotníctva možno predpokladať, že v zmysle schválených ozdravných plánov nemocníc by stav vyrovnaného hospodárenia mohol byť v horizonte piatich rokov. NKÚ na základe vlastnej kontrolnej a analytickej činnosti v stanovisku k Štátnemu záverečnému účtu ešte za rok 2018 upriamil pozornosť zákonodarného zboru na riziká pri vybraných verejných politikách aj v súvislosti s vývojom záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc.

Štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 2018 prerokujú poslanci NR SR na júnovej schôdzi parlamentu a stanovisko kontrolórov k nemu predloží plénu predseda NKÚ SR Karol Mitrík. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii uviedlo, že proces oddlžovania je nastavený transparentne a efektívne s dôrazom na férovosť vynaložených prostriedkov a ministerstvo zdravotníctva postupuje v súlade s vládou schválenou Koncepciou oddlžovania. Doposiaľ boli podľa MZ v zmysle tejto koncepcie oddlžené záväzky v objeme 395 mil. eur.

zdroj: TASR

Dlhy sa riešia roky, s etapami oddlžovania nemocníc sa začalo ešte v roku 2018

V prvej etape, ktorá sa skončila ešte v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 mil. eur. Objem peňazí zahŕňa tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vyše 402 tisíc eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie je viac ako 54,7 mil. eur.

„V súlade s koncepciou oddlžovania pokračujú ďalšie kroky,“ dodalo ministerstvo. Fakultné a univerzitné nemocnice sú podľa rezortu najväčšie zdravotnícke zariadenia, kde sa pacientom poskytuje tá najnáročnejšia zdravotná starostlivosť. Z medziročného vývoja záväzkov po lehote splatnosti v jednotlivých kategóriách je zrejmé, že najväčšie odchýlky, nárast alebo pokles zadlženosti nastáva v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ.

„Tu si ale treba uvedomiť jeden dôležitý rozmer, a to je ten, že v týchto nemocniciach sa uskutočňuje najväčší rozsah finančne náročných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pacienti z menších regionálnych nemocníc v ťažkých stavoch častokrát v ohrození života sú prevážaní práve do fakultných a univerzitných nemocníc, kde dostávajú komplexnú špičkovú zdravotnú starostlivosť. Z uvedeného teda vyplýva, že štátne fakultné a univerzitné nemocnice vykonávajú tie najdrahšie výkony,“ uviedlo ministerstvo.

Podľa ministerstva zdravotníctva možno predpokladať, že v zmysle schválených ozdravných plánov nemocníc by stav vyrovnaného hospodárenia mohol byť v horizonte piatich rokov.

„Z dlhodobého hľadiska je reálne, aby nemocnice fungovali vo vyrovnanom hospodárení, tento stav je však naviazaný aj na skutočnosť, aby zdravotné poisťovne uhrádzali reálne náklady, ktoré nemocnice na liečbu vynakladajú,“ ukončil rezort zdravotníctva.

zdroj: Unsplash

Zapojili sa takmer všetky nemocnice, ktoré sú zadĺžené

Ministerstvo sa snažilo v niekoľkých fázach oddĺžiť nemocnice. Tretia fáza oddlžovania nemocníc bola ukončená a v priebehu minulého roka prebiehal proces sumarizácie štatistických dát. Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Podľa súčasných informácii však oddĺženie nebolo veľmi úspešné.

„Proces oddlžovania je nastavený transparentne a efektívne s dôrazom na férovosť vynaložených prostriedkov a ministerstvo zdravotníctva postupuje v súlade s vládou schválenou koncepciou oddlžovania. Na oddlženie bolo vyhradených celkovo 585 miliónov eur,“ uviedol rezort zdravotníctva. V prvej etape, ktorá sa skončila v júli minulého roka, bola oddlžovaná suma 339 mil. eur.

Objem peňazí zahŕňal tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba.

Všetko bolo podľa rezortu riadne a načas uhradené. V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z Fixného diskontu vyše 402 tisíc eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie je 54,7 mil. eur. Súčasťou oddlžovania boli aj ozdravné plány, ktoré každá nemocnica musela prijať a plniť, aby mohla oddlžovanie využiť.

„Ozdravné plány nemocníc sú vyhodnocované priebežne a ich realizácia a plnenie je v súlade s vládou schválenou koncepciou oddlžovania nastavená na viac rokov. Nemocnice postupne napĺňajú ciele stanovené v ozdravných plánoch, oddlžovanie pomáha znižovať záväzky voči dodávateľom, ktorí sa do oddlženia prihlásia,“ informovalo ministerstvo.

zdroj: Unsplash

Špičková starostlivosť vo fakultných a univerzitných nemocniciach

Podľa ministerstva možno konštatovať, že nemocnice napríklad zvyšujú kontrolu spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zriaďujú verejné lekárne, obstarávajú modernú zdravotnú techniku alebo sa zameriavajú na skvalitnenie indikátorov kvality, ako sú opakované hospitalizácie a operácie.

„V týchto nemocniciach sa uskutočňuje najväčší rozsah finančne náročných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pacienti z menších regionálnych nemocníc v ťažkých stavoch častokrát v ohrození života sú prevážaní práve do fakultných a univerzitných nemocníc, kde dostávajú komplexnú špičkovú zdravotnú starostlivosť. Štátne fakultné a univerzitné nemocnice teda vykonávajú tie najdrahšie výkony,“ pripomenulo ministerstvo.

V tejto súvislosti sa tak podľa rezortu podiel medicínsky a ekonomicky najnáročnejších výkonov presúva z menších nemocníc práve do spomínaných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech