Slovensko opäť hľadá najsexistickejšiu reklamu, pomôcť môžeš aj ty

  • Tento rok porota súťaže Sexistický kix už po tretíkrát udelí anticenu za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku
  • Aktuálne otvára fázu zberu reklamá, ktoré nominuje verejnosť. Znamená to, že zapojiť sa môžeš aj ty
kix
Sexistický Kix/Breva
  • Tento rok porota súťaže Sexistický kix už po tretíkrát udelí anticenu za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku
  • Aktuálne otvára fázu zberu reklamá, ktoré nominuje verejnosť. Znamená to, že zapojiť sa môžeš aj ty

„Anticena Sexistický kix chce týmto spôsobom pre ľudí vytvoriť priestor, aby mohli verejne protestovať proti sexizmu v reklame. Veríme, že práve možnosť vybrať si z rôznych sexistických prvkov poukáže na skutočnosť, že verejnosť nevníma ako problematickú iba nahotu, ale aj rodové stereotypy, spredmetňovanie či znevažujúci jazyk,“ povedala o anticene Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Anticena Sexistický kix pranieruje neetickú reklamu, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu. Verejnosť môže do hlasovania posielať svoje nominácie, a vyjadriť tak odmietavý postoj voči sexistickej reklame v online aj offline prostredí. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje.

Ak si nezachytil minulé ročníky, toto sú víťazi, ktorých prácami by sa zadávatelia a reklamné agentúry pri tvorbe kampaní radšej nemali inšpirovať. Oborná porota vybrala tri reklamy, pričom prvou je kampaň značky Budiš.

Za sexistickú bola minulý rok vyhlásená aj kampaň značky Fernet Stock, o ktorej odborná porota vyhlásila, ževideo prostriedkami filmovej reči navodzuje atmosféru akejsi vzbury, priam militantnej deklarácie mužov, ktorí sa potrebujú vymedziť mimo „svet žien“ a naplno sa venovať „svojej mužnosti“.

Treťou najsexistickejšou kampaňou za minulý rok sa stala kampaň LetGo, ktorá mala prezentovať ženu ako objekt, ktorého sa človek môže jednoducho zbaviť predajom cez mobilnú aplikáciu.

Najsexistickejšiu reklamu vybrala aj verejnosť a stala sa ňou reklama Záložne Breva. Tá si zo zneužívania ženského tela uorbila takpovediac štandardnú marketingovú stratégiu, ktorú praktizuje už pekných pár rokov.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: www.sexistickykix.sk

Podľa prezidenta Klubu reklamných agentúr Róberta Slováka takéto reklamy navyše nie sú efektívne ani z hľadiska predaja: „Staré klišé o tom, že sex predáva už dávno neplatí. Vo svete to potvrdzuje niekoľko výskumov, v ktorých sexistické reklamy poškodzovali vnímanie firiem. Marketéri, ktorí ich stále používajú, buď zaspali dobu, alebo sú to amatéri,” vysvetľuje.

Nárast počtu nominácií na anticenu Sexistický kix dokazuje, že verejnosť je voči neetickým reklamám čoraz vnímavejšia. „Už pred oficiálnym spustením nominácií sme dostali 50 podnetov. Predpokladáme, že po ohlásení otvorenia nominačnej fázy ich ešte veľa pribudne a celkový počet prekročí minuloročných 55 nominácií,“ uviedla spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix Diana Gregorová.

Zvýšenú citlivosť verejnosti na sexizmus v reklame zaznamenala aj Rada pre reklamu. „Na porušenie slušnosti boli v reklame ľudia citliví aj v minulosti.  V ostatnom období im neprekáža už iba nahota či zobrazenia porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti.  Podnety konkrétne upozorňujú na sexistickú reklamu, najmä na využívanie stereotypného zobrazovania ženy ako sexuálnej atrakcie za účelom upútania pozornosti bez súvisu s produktom, prípadne na zobrazenia, ktoré sú voči ženám ponižujúce, a to vrátane jazykového sexizmu a objektifikácie žien. Očakávania verejnosti od reklamy sa zmenili. Ľuďom, skrátka, sexistická reklama prekáža.“

Sexistické reklamy môže verejnosť nominovať na webovej stránke www.sexistickykix.sk do 5. novembra 2018. Hlasovanie o najsexistickejšiu reklamu bude spustené 6. novembra 2018. Výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú zverejnené 4. decembra 2018.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech