Slovensko zháňa stovky vojakov do aktívnych záloh, láka ich na peniaze a benefity

  • Pandémia ukázala, akí dôležití sú naši vojaci pre pomoc Slovensku v rôznych krízových situáciách
  • Teraz sa môžeš prostredníctvom aktívnych záloh stať jedným z nich
  • Minister obrany v tejto oblasti avizuje veľké zmeny
MOSR
MOSR
  • Pandémia ukázala, akí dôležití sú naši vojaci pre pomoc Slovensku v rôznych krízových situáciách
  • Teraz sa môžeš prostredníctvom aktívnych záloh stať jedným z nich
  • Minister obrany v tejto oblasti avizuje veľké zmeny

Rezort obrany opäť oficiálne odštartoval dlho očakávaný nábor nováčikov do aktívnych záloh pre rok 2022. Aktívne zálohy sa pripravujú predovšetkým na výkon mimoriadnej služby.

Ukážkový zero waste biznis po Slovensky. Tieto nenápadné prevádzky točia státisíce eur aj počas pandémie

„V prípade vyhlásenia krízového stavu a povolávania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby, sú príslušníci aktívnych záloh základným prvkom vytváraných jednotiek ozbrojených síl, dopĺňaných vojakmi zo záloh,“ objasňuje rezort.

Vojaci a vojačky z aktívnych záloh môžu zároveň doplniť ozbrojené sily aj v stave bezpečnosti, čiže mieru. Nasadení tak môžu byť napríklad pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, priemyselných havárií či teroristických útokoch.

Láka ťa práca pre Ozbrojené Sily SR?

Zaradenie do aktívnych záloh je oceňované aj niektorými benefitmi, napríklad finančným benefitom tzv. motivačným príspevkom vo výške 600 eur. Tento príspevok je vyplácaný každému vojakovi, ktorý je zaradený do aktívnych záloh počas celého kalendárneho roka a absolvuje minimálne 75 % stanovenej doby cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.

zdroj: MOSR

Vojakom v aktívnej zálohe je po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl vyplatená aj pomerná časť hodnostného platu v závislosti od dĺžky cvičenia.

Okrem toho, rezort obrany nahrádza zamestnávateľom vojakov aktívnych záloh mzdové náklady za čas ich neprítomnosti, náhradu príjmov z podnikania, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia.

zdroj: mosr.sk

Takýmto vojakom sú preplácané aj cestovné náklady na cestu z miesta trvalého bydliska na miesto, kde bude cvičenie prebiehať. Cvičiacim vojakom je tiež poskytnutý vojenský výstroj, stravovanie a ubytovanie.

Výcvik aktívnych záloh bude v roku 2022 zameraný na zdokonaľovanie v rôznych vojenských odbornostiach. Konkrétne pôjde najmä o oblasti velenia pozemným vojskám, činnosti jednotiek mechanizovaného práporu, ovládanie komunikačných a informačných prostriedkov či zabezpečenie logistiky vojsk. Preberať sa bude aj oblasť radiačnej, chemickej a biologickej ochrany či špeciálnych operácií.

zdroj: MOSR

Do budúcnosti plánuje rezort obrany legislatívnou úpravou zmeniť podmienky pre zaradenie do aktívnych záloh tak, aby boli dostupné aj pre občanov bez vojenských skúseností. Tie získajú počas základného výcviku po zaradení do aktívnych záloh.

„Uvedomujeme si nedostatky tohto projektu, medzi ktoré patrí najmä nízky záujem. Po vzore Českej republiky a úspechu ich armády vieme, že sa to dá robiť inak. Preto plánujeme do budúcnosti nielen legislatívne zmeny, ktoré by mali napomôcť Ozbrojeným silám SR v budovaní aktívnych záloh a podporiť tak pripravenosť Slovenska na prípadnú potrebu obrany,“ vyjadril sa v tejto súvislosti minister obrany SR Jaroslav Naď. 

V súčasnosti však platí, že prihlásiť sa môžu iba vojaci v zálohe, to znamená tí občania, muži aj ženy, ktorí majú vojenské skúsenosti získané službou v ozbrojených silách či už ako profesionálni vojaci alebo vojaci základnej vojenskej služby, a tiež absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Ako splnenie požiadavky vojenských skúsenosti sa ti započítava aj služba v ozbrojených a záchranných zboroch. Ide napríklad o službu príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených príslušníkov finančnej správy.

Platy vojakov

Profesionálnemu vojakovi na Slovensku patrí hodnostný plat, ktorý sa navyšuje v závislosti od trvania štátnej služby. K sume sa následne môže pripočítať aj kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby.

František sa zúčastnil výberu špeciálnych jednotiek. „Na jar som zabehol polmaratón, no tu som zistil, že som sra*ka“

Rátať možno aj s príplatkami, napríklad za ohrozenie života alebo zdravia, výkon špecializovanej činnosti, či príplatok zdravotníckym pracovníkom, prípadne vrcholovým športovcom.

Platí, že profesionálnemu vojakovi v 7-týždňovej prípravnej štátnej službe patrí plat vo výške 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa, čo je spolu 525 eur. Táto suma sa však dorovnáva do minimálnej mzdy, tá je od 1.1. 2021 623 eur.

Mzdy profesionálnych vojakov sa môžu pohybovať v rozmedzí cca. 1 508 eur až 2 268 eur. V nasledujúcej tabuľke môžeš vidieť príklady výpočtu hrubej mzdy vybraných funkcií. 

zdroj: regrutacia.sk

Ako vojak či vojačka však môžeš dostať aj takzvaný aktivačný príspevok a to pri prvom prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby v závislosti od funkcie. Tento príspevok môže siahať až do výšky 9 960 eur, no vyplácaný je postupne.

Najvyšší, takmer desaťtisícový príspevok dostaneš ako riadiaci letovej prevádzky, pilot či lekár. Strelec, guľometník či ženista môže počítať s príspevkom vo výške 1 500 eur. Ako mechanik či operátor vieš získať príspevok do 4 980 eur, vždy v závislosti od špecializácie. Veliteľ, mladší inžinier alebo dôstojník môže dostať do 4 500 eur. Maximálny príspevok u vodičov je zase 2 100 eur.

Zdroje: MOSR, Facebook/Jaroslav Naď

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech