Slovenský dizajnér Martin Bu vo svojich dielach kombinuje precíznu techniku s kúskom irónie

  • Martin Bu je jednou z najvýrazneších osobností na poli slovenského produtového dizajnu. Po štúdiu na VŠVU v Bratislave a v Izraeli pokračuje v tvorbe v rámci svojho dizajnérskeho štúdia. Martin je totiž spoluzakladatelom trojice NOBUS. Veľký úspech takisto zožal ich neobyčajný projekt Recycling Lab.
buko
artportal.hu/Danyi Balázs/Jena Šimková
  • Martin Bu je jednou z najvýrazneších osobností na poli slovenského produtového dizajnu. Po štúdiu na VŠVU v Bratislave a v Izraeli pokračuje v tvorbe v rámci svojho dizajnérskeho štúdia. Martin je totiž spoluzakladatelom trojice NOBUS. Veľký úspech takisto zožal ich neobyčajný projekt Recycling Lab.

Názov napovedá, že prezentované práce reagujú na aktuálne otázky týkajúce sa recyklácie a citácie v dizajne. Martina Bu fascinuje životný cyklus predmetov a neustále sa meniace významy, aké im ľudia pripisujú. Stredobodom jeho záujmu sú hlavne drobné porcelánové plastiky, ktoré v nedávnej minulosti tvorili súčasť takmer každej domácnosti.

S týmito malými figuratívnymi skulptúrami ďalej pracuje, skúma ich súčasnú pozíciu a transformuje do novej kompozičnej, významovej, ale aj sociálnej podoby.

Martinova konceptuálna, ale čitateľná práca (prevažne s porcelánom) sa vyznačuje kombináciou precíznej techniky s kúskom irónie. Jeho tvorbu pritom nájdeš roztrúsenú po celej Európe, napríklad vo Francúzsku, Holandsku či Českej republike.

Martin prišiel do Izraela, keď mal 18 rokov. Zúčastnil sa tu výmenného študijného programu medzi VŠVU v Bratislave a Bazalel Akadémiou umenia a dizajnu. Neskôr absolvoval kurz šperku na Open University v Tel Avive. Po štúdiu začal pracovať v keramickej manufaktúre Sammyho Davida, kde sa venoval dizajnu a produkcii keramických predmetov. Nakoniec zostal v Izraeli žiť 5 rokov.

Podľa jeho slov, štúdium bolo v tom čase na úplne inej úrovni ako na Slovensku. Predovšetkým technologické vybavenie školy bolo neporovnateľne lepšie, čo mu pomohlo rozšíriť si svoje dovtedajšie vedomosti v oblasti navrhovania dizajnu a keramiky.

foto:martinbu.blogspot.sk

Martin Bu navrhuje ako dizajnér produkty, ktoré svojím tvarom a funkciou pôsobia prekvapivo. Produkt vníma ako nástroj na vyjadrenie myšlienky, s dôrazom na jeho konceptuálnu stránku. V jeho tvorbe nie je nosným prvkom funkcia. Hlavnou myšlienkou je navrhnúť produkty, ktoré pôsobia netradične a niekedy ironicky. Produkty presahujú klasické vnímanie utilitárnosti a v niektorých prípadoch sa z nich stávajú samostatné výtvarné diela a sochy.

foto:artportal.hu/Danyi Balázs

Aké je na Slovensku zázemie pre mladých dizajnérov?

„Na Slovensku to pre absolventa a začínajúceho dizajnéra nie je jednoduché. Absencia vlastnej priemyselnej výroby a výroby vlastných produktov nedáva veľkú šancu zamestnať sa ako dizajnér. Väčšinou návrhov dizajnérov ostáva v rovine prototypov, ktoré si dizajnéri musia nechať vyrobiť vo svoje réžii, čo je pre mladého autora finančne nákladné. Podpora od štátu je minimálna.“

„Absolventi si po skončení školy môžu podať žiadosť o štátny príspevok na rozbehnutie svojej firmy alebo manufaktúry, ktorý ale nie je vysoký. Máme však veľmi dobrý grantový systém, neziskové organizácie, občianske združenia, ktoré podporujú mladých dizajnérov a ktorý dizajnéri na začiatku svojej kariéry využívajú. V súčasnej dobe na Slovensku prebieha diskusia o naštartovaní podpory kreatívneho priemyslu, ktorý už niekoľko rokov funguje v západných krajinách.“

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK