Slo­ven­ský dotaz­ní­ko­vý sys­tém Sur­ve­y­He­ro z vás spra­ví super hrdi­nu

Michal Sorkovský / 17. júna 2015 / Lifehacking

Sur­ve­y­He­ro je zábav­ný a uži­toč­ný onli­ne dotaz­ní­ko­vý sys­tém od slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Mar­ke­ting & Netfor­ce. Ide o šikov­ný dotaz­ní­ko­vý sys­tém, kto­rý môže byť uži­toč­ný pre kaž­dé­ho, bez ohľa­du na vek ale­bo povo­la­nie. Pro­jekt má navy­še už aj spus­te­nú kam­paň na Indie­go­go.

 

 

SurveyHero môže byť užitočný naozaj každému, či už ide o študentov, ktorí pracujú na rôznych prácach do školy, alebo aj o startupy či iné spoločnosti, ktoré ho zase využijú pri práci na svojom biznise. V systéme SurveyHero je používateľ sprevádzaný príbehom komixového super hrdinu, ktorý je prítomný počas celej tvorby dotazníka a pomáha používateľovi rôznymi typmi, trikmi, metodicky usmerní a rozosmeje. Toto je inšpirované myšlienkou, že každý z nás sa môže stať super hrdinom a nepotrebuje k tomu nadľudskú silu či špeciálne obleky, stačí len nasledovať svoje ciele, v čom môže veľmi pomôcť aj SurveyHero.   

Systém SurveyHero je optimalizovaný na každé zariadenie. Používateľ má možnosť vytvoriť nekonečné množstvo dotazníkov a použiť neobmedzený počet otázok. Systém obsahuje 26 typov otázok, všetky základné ale aj špeciálne typy, ako napríklad test typu A/B, video či otázka vo formáte mp3.

 

SurvayHero je praktický aj vo svojej distribúcií medzi ľudí, keďže si používateľ môže vybrať až z piatich rôznych spôsobov, ako dotazník odoslať (Weblink, Facebook, Tablet kiosk, Webpage, Quiz/Test). Niektoré z distribučných možností poskytujú možnosť generovať QR kódy, ktoré sa po vytlačení dajú umiestniť hocikde, čo znamená, že k samotnému zberu dát nie je potrebný internet. SurveyHero navyše podporuje aj všetky jazyky.

Na Indiegogo má SurveyHero spustenú kampaň od 15.6.2015, ktorej cieľom je raisnúť 25 000 dolárov. Zároveň má už dnes každý možnosť kúpiť si licenciu a kampaň tiež ponúka zaujímavé darčeky či dokonca možnosť pomenovať komixového super hrdinu, ktorý systémom používateľa sprevádza alebo aj zloducha, s ktorým vo svojom príbehu bojuje.

 

 

Pridať komentár (0)