Slo­ven­ský McDonald´s sa inšpi­ru­je Goog­lom, spúš­ťa 360° vir­tu­ál­nu pre­hliad­ku

Marianna Mikešová / 8. novembra 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ský McDonald´s pokra­ču­je v kon­cep­te otvo­re­nej komu­ni­ká­cie. K pro­jek­tom Na rovi­nu či Deň otvo­re­ný­ch dve­rí v McDonald´s pri­bud­ne uni­kát­ny web, kto­rý ti cez vir­tu­ál­nu pre­hliad­ku pri­ná­ša všet­ko zo záku­li­sia. Jeho pre­mi­é­ra je už dnes.

McDonald´s tak pozýva návštevníkov na virtuálnu prehliadku nielen svojej reštaurácie či kaviarne McCafé, ale aj do ich zázemia. Návštevu v móde 360° dopĺňajú zaujímavé interaktívne prvky, hry, kvízy, videá či testy, ktoré hravým spôsobom vysvetľujú návštevníkovi, ako to v jednom z najpopulárnejších gastro zariadení na svete funguje.

„Webová platforma 360° ponúka návštevníkom našich reštaurácií ešte intenzívnejší zážitok. Interaktívne spracovanie im umožňuje spoznávať tajomstvá prípravy obľúbených jedál a zábavnou formou informuje o kvalite surovín a dodávateľoch. Zákazníci sa takto dozvedajú, odkiaľ dovážame mäso do burgerov, ale aj, ako sa dá stať odborníkom na kávu,“ vysvetlila vana Šedivá, marketingová riaditeľka McDonald´s v ČR a na Slovensku.

unnamed-5

Cieľom novej stránky je ľudí zabaviť, ponúknuť im niečo nové, zaujímavé a nadviazať tak s nimi vzťah založený na maximálnej otvorenosti. Rovnaká platforma štartuje i v Čechách. Česko-slovenský McDonald´s je prvým v celom McDonald´s systéme, ktorý sa tak ešte viac otvára verejnosti a dáva jej neobmedzený prístup ku všetkým informáciám. Čisto lokálny nápad na priblíženie reštaurácie McDonald´s v rámci 360° virtuálnej prehliadky je inšpirovaný projektami Googlu s britským Abbey Road štúdiom.

Virtuálne prehliadky na novej stránke McDonalds360.sk sa začnú už 8. novembra 2016, keď bude novinka predstavená širokej verejnosti v televíznom spote. V rovnaký deň McDonald´s nasadí reklamnú kampaň v out of home aj na internete a bude trvať do 4. decembra 2016. Unikátnu webovú stránku, rovnako ako kampaň a vizuály k uvedeniu, pripravila a realizovala pražská agentúra DDB.

Zdroj článku, fotografií a titulnej fotografie: McDonald´s ČR/SR

Pridať komentár (0)