Smaj­lí­ky sú out, pri­chá­dza­jú GIF odpo­ve­de s app­kou Pop­Key

Šimon Pollák: svetapple.sk / 9. marca 2015 / Business

Pozná­te vo vašom mobi­le klá­ves­ni­cu emo­ji? Mys­lím že áno. Apli­ká­cia Pop­Key je ďal­ším spô­so­bom ako písať pria­te­ľom. Len namies­to smaj­lí­ka, či fot­ky vám pri­dá do sprá­vy GIF. Je to naozaj jed­no­du­ché a urči­te zauj­me aj vás!

 

Je to veľmi jednoduchá aplikácia. Hneď po otvorení vás privíta návod, ako si správne nastaviť klávesnicu vo vašom zariadení. V podstate si len priložíte nový druh klávesnice tak, ako pri ostatných klávesniciach. Po opätovnom zapnutí aplikácie, už keď ste si vytvorili novú klávesnicu, sa musíte ešte zaregistrovať a môžete začať používať svoju novú klávesnicu, určenú práve pre “gifká”. Môžete si vybrať medzi rôznymi GIF-my. Veľa z nich už podľa mňa poznáte, alebo si môžete vyrobiť svoj vlastný GIF a posielať ho vašim priateľom. Je to naozaj super a celkom jednoduché.

 

 

Tak na čo ešte čakať! Aplikáciu PopKey si môžte stiahnuť TU.

 

zdroj: svetaaple.sk

Pridať komentár (0)