Sociálna poisťovňa nevyplatí predčasný dôchodok stovkám Slovákov. Stojí za tým jediný faktor

  • Množstvo ľudí už nedostane predčasný starobný dôchodok
  • Môže za to zvýšenie životného minima
dôchodkyňa a peniaze
Archív Canva
  • Množstvo ľudí už nedostane predčasný starobný dôchodok
  • Môže za to zvýšenie životného minima

Tešil si sa na predčasný dôchodok? Bohužiaľ, dostať sa na penziu v skoršom veku už nie je také jednoduché, ako to bolo v posledných rokoch. Ako sme ťa už informovali, nedávno sa zvýšila hranica pre vznik nároku na predčasnú starobnú penziu. Skoré dôchodky už dnes začínajú byť nedostatkovým tovarom.

Pre získanie nároku na predčasný dôchodok je potrebné, aby príjem dosahoval aspoň 1,6-násobok sumy životného minima. S novou úpravou sa táto hranica zmení z pôvodných 430,3 eura na 438,4 eura.

Kvôli týmto zmenám sa očakáva, že približne 400 ľudí v roku 2024 a 800 ľudí v roku 2025 nesplní podmienky pre predčasný dôchodok. Uvádza to portál Pravda. Tento krok sklame mnohých občanov, ktorí plánovali skorší odchod do dôchodku.

Zároveň sa od júla tohto roka zmení životné minimum, čo ovplyvní všetkých Slovákov. Na jednu stranu sa minimálne dôchodky vďaka týmto zmenám zvýšia, no benefitovať bude menšie množstvo slovenských občanov. 

Nová výška životného minima

Od 1. júla 2024 vstúpia do platnosti nové sumy životného minima, čo ovplyvní viacero premenných v daňovom systéme. Zvýšenie životného minima bude mať dopad na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, hranicu druhej sadzby dane a vymeriavací základ minimálneho poistného zo zdravotných odvodov.

Tento krok tiež ovplyvní rozpočty obcí a vyšších územných celkov (VÚC) prostredníctvom prerozdeľovania dane z príjmov fyzických osôb (DPFO). Zmeny budú mať vplyv aj na príjmy zdravotných poisťovní a štátneho rozpočtu. Súčasní penzisti a ľudia, ktorým sa ešte podarilo nastúpiť na predčasný starobný dôchodok, sa však potešia.

Minimálne dôchodky, ktoré sú naviazané na výšku životného minima, sa od januára 2025 zvýšia. Od októbra minulého roka sa minimálne dôchodky počítajú ako 145 % zo sumy životného minima, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim 136 %. Výška životného minima sa tak v júli 2024 upraví na 273,99 eura.

Vyššie životné minimum znamená vyššie dôchodky

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Pravda, Redakcia Startitup, Sociálna Poisťovňa, TASR

Najnovšie videá

Trendové videá