Špeciálna kalkulačka ti vypočíta, na akú dávku v nezamestnanosti máš nárok. Veľká novinka Sociálnej poisťovne

  • Nová pomôcka ti pomôže vypočítať dávku v nezamestnanosti
  • Stačí, keď zadáš dva údaje
Na snímke je kalkulačka a peniaze
Ilustračná foto Canva/Alfexe
  • Nová pomôcka ti pomôže vypočítať dávku v nezamestnanosti
  • Stačí, keď zadáš dva údaje

Keď sa ocitneš bez práce, najväčším problémom je väčšinou finančná situácia. Môžeš však požiadať štát, aby ti pomohol. Na dávku v nezamestnanosti máš nárok, pokiaľ si zaregistrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste svojho trvalého bydliska.

Nárok ti vznikne, keď si bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, informuje ÚPSVR.

Podmienky spĺňaš, ak si bol pred touto evidenciou zamestnanec alebo dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Nárok na túto dávku majú aj policajti alebo profesionálni vojaci, ktorí nesplnili podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Tiež, ak si bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, štát ti musí túto dávku vyplatiť. To, na akú sumu máš nárok, ti vypočíta nová kalkulačka. 

Stačí vyplniť dva údaje

Kalkulačka na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti je podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Martina Kontúra prehľadná a jej použitie je jednoduché. Musíš do nej zadať dátum zaradenia alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.

Po zadaní údajov klikneš na „Vypočítať“ a kalkulačka zobrazí dennú výšku dávky, výšku dávky za mesiac, ktorý má 30 dní a aj výšku dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní. Kalkulačka zaokrúhľuje vypočítané sumy dávok na 10 eurocentov nahor.

O dávku môžeš požiadať na úrade

O dávku v nezamestnanosti môžeš požiadať dvoma spôsobmi. Prvý je prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Ak takúto žiadosť vypíšeš, Sociálnej poisťovni príde na spracovanie. Nemusíš tak jej pobočku navštíviť.

Druhý spôsob je priamo v pobočke Sociálnej poisťovne, ak si túto žiadosť ešte nepodal na úrade práce. Musíš tak ísť na pobočku podľa miesta svojho trvalého pobytu. Nezabudni uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po vypísaní môžeš tlačivo doručiť Sociálnej poisťovni osobne, poštou alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máš aktivovanú a využívaš elektronický občiansky preukaz.

O dávku v nezamestnanosti ale nežiadaj na oboch úradoch súčasne. K žiadosti nemusíš priložiť žiadne iné doklady, ak nie si policajt alebo vojak. Tí musia k žiadosti o dávku v nezamestnanosti priložiť aj tlačivo, v ktorom potvrdzujú platenie poisteného na výsluhový príspevok.

Ak sa pri posudzovaní na dávku vyskytne akákoľvek sporná situácia alebo si pracoval v zahraničí, Sociálna poisťovňa ťa bude kontaktovať, aby získala potrebné údaje.

Nezamestnanosť na najnižšej úrovni

Nezamestnanosť na Slovensku v posledných troch mesiacoch minulého roka podľa Štatistického úradu SR klesla na 5,6 %. Bolo to najmenej za celý rok 2023 a tiež menej ako v poslednom kvartáli 2022, keď miera nezamestnanosti dosahovala 6 %. Množstvo dlhodobo nezamestnaných kleslo a pozitívny trend úbytku nezamestnaných sa prejavil v šiestich z ôsmich regiónov Slovenska. 

V štruktúre ľudí bez práce na Slovensku naďalej tvorili väčšinu, a to viac ako 66 %, dlhodobo nezamestnaní. Bez práce 12 a viac mesiacov tak bolo vyše 104 000 osôb. Medziročný úbytok nastal najmä v tejto skupine nezamestnaných.

Miera zamestnanosti sa medziročne zvýšila o 1,1 percentuálneho bodu na 78,3 %. Celkovo v štvrtom štvrťroku 2023 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky zamestnanosť medziročne vzrástla v 8, v službách pribudlo viac ako 9-tisíc a vo výrobných odvetviach 8-tisíc osôb.

Zdroje: Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad SR, ÚPSVR

Najnovšie videá

Trendové videá