Spo­ti­fy rai­sol ďal­ší­ch $350 mili­ó­nov

Tomáš Kahn / 4. mája 2015 / Business

Obľú­be­ná hudob­ná služ­ba Spo­ti­fy, kto­rá umož­ňu­je pre­hrá­va­nie hud­by na všet­ký­ch plat­for­má­ch zís­ka­la ďal­šiu inves­tí­ciu, čím sa jej cel­ko­vá valu­ácia zvý­ši­la už na $8 miliárd.

 

Podľa najnovších dostupných informácií má obľúbený Spotify za sebou ďalšiu investíciu. Tento krát si pripísali na konto $350 miliónov, čím sa celková valuácia tejto spoločnosti zvýšila už na $8 miliárd. Tieto správy prichádzajú po tom, ako Spotify oznámilo, že po zavedení nových reklamných priestorov v ich appkách sa zvýšili aj ich príjmy z reklamy. Spoločnosť sa doteraz oficiálne k novej investícií nevyjadrila, preto stále čakáme na toto vyjadrenie a bližšie informácie.

 

 

zdroj: Geektime

 

Pridať komentár (0)