Krajské samosprávy môžu získať podporu pre smart riešenia na svojom území

Samosprávne kraje môžu získať finančnú podporu, ktorá im umožní efektívnejšiu a kvalitnejšiu spoluprácu s mestami a obcami na svojom území.

Dotačnú výzvu pod názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ s alokáciou približne 23 miliónov eur vyhlásilo v stredu Ministerstvo vnútra SR. TASR informuje, že medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené vo výzve, vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, patrí predovšetkým implementácia princípov smart riešení v regiónoch. Zahŕňa v sebe opatrenia, zamerané na tvorbu analýz, a hodnotenie dosahu zavádzania politík.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech