V Bratislave chcú vysadiť 10-tisíc drevín

Matúš Vallo si dal ako jednu zo svojich priorít lepšie sa starať o mestskú zeleň a prírodu: Súčasťou tohto sľubu má byť aj vysadenie 10.000 nových drevín, vytvorenie troch nových mestských alejí, zabezpečenie kvalitnej údržby a starostlivosti o zeleň, príprava koncepcie bratislavských brehov či spracovanie opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia. Informáciu priniesol TASR.

„Musíme sa postarať, aby mestské lesy a parky plnili predovšetkým rekreačnú funkciu a musíme obmedziť hospodársku ťažbu dreva v nich, bez ohľadu na majiteľov alebo správcov lesov,“ deklarujú zástupcovia bratislavskej samosprávy pre TASR.

Všetky tieto plány majú prebiehať medzi rokmi 2019 až 2022. V rámci adaptácie na zmenu klímy chce zastupiteľstvo vysádzať stále viac zelene. Budú sa revitalizovať parky  aj verejné priestranstvá. Zvýši sa tak schopnosť mesta zadržiavať vodu aj odolávať voči horúčavám.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech