Startup Genome Report: Šesť fáz vývoja startupu

  • Nedávno som sa dozvedel o Maxovi Marmerovi. Okrem iného je to človek, ktorý zadefinoval šesť fáz vývoja startupu z pohľadu produktu. Uverejnené boli v správe s názvom Startup Genome Report, ktorá sa zaoberá hĺbkovým výskumom toho, prečo sú startupy zo Silicon Valley také úspešné.
image_1395518518.jpeg
  • Nedávno som sa dozvedel o Maxovi Marmerovi. Okrem iného je to človek, ktorý zadefinoval šesť fáz vývoja startupu z pohľadu produktu. Uverejnené boli v správe s názvom Startup Genome Report, ktorá sa zaoberá hĺbkovým výskumom toho, prečo sú startupy zo Silicon Valley také úspešné.

 Max Marmer sformuloval šesť stupňov vývoja, z ktorých najvýznamnejšie (prvé štyri) sú rozvinuté detailnejšie. Vyhodnotenie každého stupňa je založené na prekročení určitej hranice. Za príklad možno vziať prechod z fázy 2 na fázu 3. V tomto prípade sa za hranicu medzi fázami považuje moment, kedy aspoň 40% užívateľskej základne tvrdí, že by boli sklamaní, ak by produkt prestal existovať.

 

Fáza 1: Objavenie (Discovery)

Zmysel fázy: Startup je zameraný na vyhodnocovanie toho, či rieši skutočný problém a či by niekto mal teoreticky záujem o takéto riešenie.

Aktivity: Formuje sa základný tím, vedú sa rozhovory so zákazníkmi, nachádza sa pridaná hodnota pre zákazníka, tvoria sa ako-tak životaschopné produkty, tím sa stáva súčasťou nejakého akcelerátora alebo inkubátora, prebieha kolo financovania od známych a rodiny (Friends and Family round), pridávajú sa prví mentori a poradcovia.

Čas: 5 – 7 mesiacov

 

 

Fáza 2: Upevňovanie (Validation)

Zmysel fázy: Startup hľadá utvrdenie v tom, že ľudia majú záujem o jeho produkt. Robí to prostredníctvom výmeny za peniaze alebo pozornosť.

Aktivity: Dolaďovanie a upravovanie základných vlastností produktu, počiatočný rast užívateľov, implementácia analytiky a merania, seed funding, nábor prvých kľúčových ľudí, úprava smerovania produktu a startupu (ak je to potrebné), prví platiaci zákazníci, umiestňovanie produktu na trhu.

Čas: 5 – 6 mesiacov

 

Fáza 3: Efektívnosť (Efficiency)

Zmysel fázy: Startup dolaďuje svoj biznis model a upravuje efektívnosť procesu získavania zákazníkov. Startupy by mali byť schopné efektívne získať zákazníkov, aby sa vyhli rastu s „deravým vedrom“ (leaky bucket scaling).

Aktivity: upravovanie pridanej hodnoty pre zákazníka, preverenie a oprava UX, optimalizácia konverzného lievika, dosahovanie virálneho rastu, opakovaný proces predaja a/alebo nachádzanie spôsobov škálovateľného získavania zákazníkov.

Čas: 5 – 6 mesiacov

 

Fáza 4: Rozširovanie (Scale)

Zmysel fázy: Rýchlosť rastu sa rapídne zvyšuje, pričom ide o pomerne agresívny rast.

Aktivity: Veľké A kolo financovania, masívne získavanie zákazníkov, škálovateľné vylepšenia back-endu, prvý nábor na výkonné funkcie, implementácia procesov, zakladanie firemných oddelení.

Čas: 7 – 9 mesiacov

 

Fáza 5: Podpora (nevyhodnotené v správe)

Fáza 6: Udržateľnosť (nevyhodnotené v správe)

 Prirodzene, jednotlivé aktivity v každej fáze značne závisia od druhu startupu. 

 

Zdroj: blog.startupcompass.co

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech