Star­tupy, ve kte­rých se i spí

/ 27. mája 2014 / Startupy

Dům, ve kte­rém bydlí a pra­cuje 25 lidí. Krásná CEO se zají­ma­vým STAR­TUP Mulu. Byt, ve kte­rém vzni­kají sexy roboti. Star­tup vysk­lá­daný z nej­lep­ších indic­kých prog­ra­má­torů. Tento člá­nek pood­ha­luje záku­lisí men­ších star­tupů, lidí a pod­ni­ko­vou kul­turu, která dělá každý star­tup výji­meč­ným.

Meta

Mulu

Remo­tive

Like­A­Little

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)