Štát chce Slovákov odmeňovať za platenie daní

  • Ministerstvo financií SR chce nastaviť daňové zákony tak, aby ľudí motivovali platiť dane a boli za to odmeňovaní
  • Otvára preto zákon o daňovom poriadku
Heger, Matovič
TASR/Martin Baumann
  • Ministerstvo financií SR chce nastaviť daňové zákony tak, aby ľudí motivovali platiť dane a boli za to odmeňovaní
  • Otvára preto zákon o daňovom poriadku

Štát chce znížiť daňové úniky aj motiváciou ľudí platiť dane. Tvrdí to minister financií Eduard Heger, ktorý na tlačovej konferencii avizoval otvorenie verejnej diskusie o novele daňového poriadku, do ktorej chce pozvať aj odbornú verejnosť.

„Chceme nastaviť daňové zákony tak, aby motivovali ľudí platiť dane, lebo budú za to odmeňovaní a budú vidieť, že dostávajú za to kvalitné služby. Pozývame odbornú verejnosť, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu,“ vyhlásil.

Štát sa však chce zamerať aj elimináciu daňových únikov vyplývajúcich z daňových podvodov. Heger avizuje nekompromisný postup voči tým, ktorí na daňovom systéme parazitujú a vytvárajú tým nepriamy tlak na zvyšovanie daní. 

„Nechceme zvyšovať dane, chceme zabezpečiť efektívny výber daní. Budeme nekompromisne postihovať všetkých tých, ktorí dane neplatia a ktorí okrádajú občanov,“ hovorí.

CHYSTÁME DÔLEŽITÉ ZMENY V DAŇOVOM PORIADKU ⚠️Budeme motivovať poctivých a budeme nekompromisní voči…

Posted by Eduard Heger – minister financií SR on Thursday, June 11, 2020

Generálna riaditeľka daňovej a colnej sekcie na MF SR Daniela  Klučková priblížila, že novela sa opiera o tri piliere, ktoré majú priniesť zmeny. 

„Je to jednak daňový index, o ktorom všetci vieme, ale nikto ho nevidel a nikto nevie, aké sú hodnotenia. Našou úlohou je urobiť zo ‚skrytej Kolumbovej ženy‘ verejne známu persónu pre každého jedného, kto dane svedomito platí, či už zatriedením do tej lepšej skupiny alebo horšej pre to, aby vedel, v čom má pridať, aby sa z neho stal lepší daňový subjekt,“ priblížila Klučková.

Novelou zákona má byť riešená aj účinnejšia daňová kontrola. „Budeme sa snažiť zaviesť tzv. spoločné alebo simultánne daňové kontroly. Tieto v podstate dnes už legislatívne vieme riešiť a majú aj nejakú realizáciu, ale iba vo vzťahu k zahraničiu. Našou snahou je, aby sa dokázali kontrolovať všetky transakcie a všetky subjekty, ktoré sa na jednotlivých transakciách alebo obchodoch podieľajú,“ vysvetlila Klučková.

Posted by OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti on Sunday, May 31, 2020

Zmeny sa majú dotknúť aj registra diskvalifikácie. „Je to niečo, čo už v SR existuje. Je verejne dostupný a známy. Zatiaľ je v ňom evidovaných 262 fyzických osôb z pohľadu porušenia a nedodržiavania zákonov vo vzťahu k súdom. Tento register otvára možnosť aj pre iné organizácie v rámci republiky, aby boli včlenení do neho. Našou snahou je dostať tam také subjekty, ktoré si neplnia svoje daňové povinnosti voči finančnej správe, štátu, čo sa týka daní,“ doplnila Klučková.

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová doplnila, že finančná správa má za cieľ bojovať s daňovými podvodmi a na druhej strane chce byť partnerom poctivým daňovým subjektom.

„Spoľahlivé subjekty si zaslúžia viac, aby mali istotu, že sa oplatí poctivo a včas platiť dane. Je nevyhnutné rozšíriť zoznam benefitov, ktoré budeme týmto spoľahlivým subjektom poskytovať. Na druhej strane chceme urobiť kritériá pre hodnotenie indexu verejnými, to znamená, že každý subjekt bude vedieť, na základe akých kritérií a prečo je zaradený v danej skupine a čo môže urobiť pre to, aby sa zlepšil a bol viac spoľahlivým v očiach štátu,“ skonštatovala Wittenbergerová.

Preplatky sa vyplácajú!

🆕️PREPLATKY NA DANIACH V ČÍSLACH🆕️K dnešnému dňu finančná správa vybavila 352 402 subjektov so žiadosťami o preplatky a vyplatila im 352 078 814 eur. Z toho v 339 630 prípadoch išlo o fyzické a v 12 772 o právnické osoby. V prípade fyzických osôb došlo doteraz k vyplateniu 135 570 678 eur, v prípade právnických osôb k vyplateniu 216 508 136 eur.„Som rád, že finančná správa bola schopná popasovať sa aj s technickými problémami a priniesť preplatky na daniach pre ľudí. Veľká vďaka zamestnancom na finančnej správe, ktorí sa do toho vložili," hovorí minister financií Eduard Heger. 👏

Posted by Ministerstvo financií SR on Tuesday, June 9, 2020

Časť benefitov by sa mala zamerať napríklad na oblasť sankcií. To znamená, že by sa mali uplatňovať iné sankcie voči spoľahlivým daňovníkom a nespoľahlivým. 

„Môžeme sa baviť aj o výške asignácie dane voči tretiemu sektoru, prípadne uľavení sankcie voči omeškaniu v rádovo niekoľkých dní voči tým najspoľahlivejším,“ doplnila Wittenbergerová. 

Preplatky na daniach v číslach 

K 9. júnu 2020 finančná správa vybavila 352 402 subjektov so žiadosťami o preplatky a vyplatila im 352 078 814 eur. Z toho v takmer 340 000 prípadoch išlo o fyzické a vo viac ako 12 000 o právnické osoby. V prípade fyzických osôb došlo doteraz k vyplateniu viac ako 135 000 000 eur, v prípade právnických osôb k vyplateniu viac ako 216 000 000 eur.

„Som rád, že finančná správa bola schopná popasovať sa aj s technickými problémami a priniesť preplatky na daniach pre ľudí. Veľká vďaka zamestnancom na finančnej správe, ktorí sa do toho vložili,“ hovorí minister financií Eduard Heger

Zdroj: MFSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech