Štát dnes vyhlásil núdzový stav pre celú krajinu. Čo toto nariadenie obnáša?

  • Rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu padlo dnes na rokovaní vlády, trvať bude 45 dní
  • Krajina by tak mala opäť sprísniť bezpečnostné opatrenia a zabrániť tak nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu
  • Čo to znamená pre teba?
matovic
TASR/Martin Baumann
  • Rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu padlo dnes na rokovaní vlády, trvať bude 45 dní
  • Krajina by tak mala opäť sprísniť bezpečnostné opatrenia a zabrániť tak nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu
  • Čo to znamená pre teba?

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť v prípade, že dôjde alebo došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov. Takéto bezpečnostné opatrenia zo strany štátu sa vykonávajú v prípade pandémie, ak dôjde k ohrozeniu životného prostredia alebo majetku v dôsledku živelnej pohromy, prírodnej katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie, píše sa v Zákone č. 227/2002 Z. z. o núdzovom stave.

Nevyhnutné zásahy do súkromia nemocníc

Núdzový stav dnes vyhlásil premiér Igor Matovič s platnosťou od 1.októbra. Trvať bude 45 dní, potom sa uvidí. Pôjde o všeobecný núdzový stav, nebude sa týkať len zdravotníckych zariadení, ako tomu bolo v marci.

AKTUÁLNE: Vláda vyhlásila núdzový stav, potrvá najmenej 45 dní

V tomto prípade núdzový stav znamená, že zdravotnícky personál alebo medicínska technika sa budú môcť presúvať z nemocnice do nemocnice a zároveň zdravotníci nebudú môcť vyhlásiť štrajk. Nariadenia sa týkajú zatiaľ všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu.

Ako informuje agentúra SITA, ak sa podľa premiéra ukáže, že budú potrebovať aj iné kapacity, vláda môže rozhodnutie rozšíriť aj o ďalšie nemocnice. 

Núdzový stav aj mimoriadnu situáciu v krajine vyhlasuje vláda Slovenskej republiky.

Čo by sa stalo, keby bol núdzový stav vyhlásený pre celú krajinu?

Ak si to situácia vyžaduje, môžu byť podľa zákona na nevyhnutný čas a do určitého rozsahu, obmedzené základné práva a slobody občanov. Môžu im byť takisto uložené povinnosti, ktoré slúžia na pomoc krajine a jej obyvateľom.

Na Slovensku boli v marci vyhlásené dva stupne – mimoriadny stav a núdzový stav pre oblasť zdravotníctva, ďalším stupňom je potom vyhlásenie núdzového stavu pre územie celého Slovenska. Znamená to, že štát bude môcť obmedzovať ľudské slobody a práva. 

zdroj: TASR/Milan Kapusta

Keďže nikto nevie, ako sa situácia na Slovensku vyvinie, Matovič navrhol zaviesť núdzový stav hlavne z dôvodu jednoduchšieho prístupu k ochranných pomôcok či testov.

Čo je núdzový stav

Ak bude potrebné, vláda môže obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, to znamená, že ťa v snahe o bezpečie môže evakuovať na určené miesto. Rovnako ti môže nariadiť tzv. pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania ciest, chodníkov a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny či plynu a tepla. Ovládať remeslo je v takomto prípade pre pomoc štátu veľmi dôležité.

Môžeš dostať príkazom výkon zdravotnej starostlivosti alebo pomoc pri takomto výkone, udržiavanie verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd.

Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam ti môžu obmedziť tiež. Takéto súkromné priestory môžu byť využité na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení.

Omše aj zápasy majú zelenú, ale len do 50 osôb. Slovenské nemocnice sa pripravujú na kolaps

Vláda si v prípade núdze tiež vyhradzuje právo na vjazd motorových vozidiel na miesta s predošlým zákazom, ich používania na súkromné účely a na podnikanie.

Môže tiež obmedziť  dovtedajšiu nedotknuteľnosť tvojho obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb. Obmedzené môže byť aj doručovanie poštových zásielok. Uplatňuje sa karanténa v zmysle, že štát môže komukoľvek obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie.

Platí zákaz pokojne sa zhromažďovať, zároveň môže dôjsť k obmedzeniu práva slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti. Kvôli zabezpečeniu promptných a aktuálnych informácií, ktoré sú spojené s výzvami, má štát urobiť tak prostredníctvom vysielania rozhlasu a televízie.

Prezidentka má tiež práva

Na návrh vlády môže dať pokyn na mimoriadne vzatie do služby profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, či vojakov v zálohe, ktorí by mali zabezpečovať odbornú prípravu.

Mimoriadny núdzový stav vyhlásil premiér Igor Matovič a na Slovensku bude platiť do odvolania.

Zdroje: lewik.org, minv.sk, SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech