Štát organizuje lákavé dražby majetku. Slovákom ponúka pozemok za 2-tisíc eur a auto za „pár drobných“

  • Staň sa vlastníkom areálu s nehnuteľnosťami či osobného automobilu takmer za „nič“
  • Dražba v rôznych mestách začne už čoskoro, nepremeškaj svoju šancu
dražba Finančnej správy
Ilustračná snímka, Freepik/wirestock, Unsplash/Mathew Antony
  • Staň sa vlastníkom areálu s nehnuteľnosťami či osobného automobilu takmer za „nič“
  • Dražba v rôznych mestách začne už čoskoro, nepremeškaj svoju šancu

Daňováci z Finančnej správy na sociálnej sieti zverejnili niekoľko dražobných vyhlášok. Slováci sa tak vedia teraz dostať k majetku za „smiešny peniaz“.

Poď sa s nami pozrieť na to, čo všetko môžeš teraz v dražbe nadobudnúť, a aj na to, za koľko eur sa môžeš stať vlastníkom pozemku či osobného automobilu.

Dražba veľkého areálu s nehnuteľnosťami

Daňový úrad Banská Bystrica organizuje opakovanú dražbu nehnuteľností v katastrálnom území Opatová, obec Lučenec, ktorá zahŕňa pozemky a stavby s celkovou výmerou a vlastníckym podielom 1/1.

Konkrétne ide o pozemky s parcelnými číslami 604/185, 604/401, a 604/403 a stavbu, ktorá slúžila ako teoretické vyučovanie, internát, a telocvičňa.

Dražba sa uskutoční 16. apríla 2024 o 11.00 na Daňovom úrade v Banskej Bystrici, s vyvolávacou cenou 602 100 eur a dražobnou zábezkou stanovenou na 301 050 eur, ktorá musí byť zaplatená najneskôr do 9. apríla 2024. Ďalšie informácie môžeš získať na pobočke v Rimavskej Sobote alebo telefonicky.

Pozemok len za „pár drobných“

Daňový úrad v Prešove ohlásil na základe daňového poriadku opakovanú dražbu nehnuteľnosti v Novej Ľubovni. Konkrétne ide o ornú pôdu s parcelným číslom 3112/1 o rozlohe 383 m².

Táto dražba sa uskutoční 8. apríla 2024 o 10.00 v zasadacej miestnosti Daňového úradu Prešov. Vyvolávacia cena nehnuteľnosti je iba 1 998 eur, pričom každý účastník dražby musí vopred zložiť dražobnú zábezpeku vo výške 999 eur najneskôr do 28. marca 2024.

Auto za menej ako 600 eur

Daňový úrad Košice organizuje verejnú dražbu na predaj modrého osobného vozidla. Ide o automobil značky Citroen Berlingo, rok výroby 2000, s počtom najazdených kilometrov 323 227.

Dražba sa uskutoční 11. apríla 2024 o 10.00 na adrese Daňový úrad Košice, Železničná 1. Vyvolávacia cena vozidla je stanovená na 593 eur. Záujemcovia o účasť v dražbe sa musia registrovať v deň konania dražby najneskôr do 9.00.

Možnosť obhliadky vozidla bude 4. apríla 2024 medzi 9.00 a 10.00. Zaplatenie vydraženej sumy sa požaduje ihneď po udelení príklepu v hotovosti. Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa po zaplatení.

Účastniť sa dražby môžu fyzické osoby so spôsobilosťou na právne úkony alebo právnické osoby. Zástupcovia musia predložiť úradne overené plnomocenstvo.

Množstvo hmotného tovaru

Daňový úrad v Prešove oznámil dražbu železiarskeho tovaru na sklade, ktorý je vlastníctvom daňového dlžníka. Dražba sa uskutoční 16. apríla 2024 o 10.00 hodine na adrese Daňový úrad Prešov. Vyvolávacia cena tovaru predstavuje sumu 7 549,02 eur.

Záujemcovia o kúpu musia zaplatiť najvyššie podanie v hotovosti ihneď po udelení príklepu. Po zaplatení a udelení príklepu prechádza vlastníctvo tovaru na vydražiteľa, ktorý dostane potvrdenie o udelení príklepu.

Možnosť obhliadky draženého tovaru je naplánovaná na 2. apríla 2024, a registrácia dražiteľov prebehne na mieste dražby 16. apríla 2024 od 09.00 do 09.45 hodiny.

Ak ťa niektorá z týchto štyroch ponúk zaujala, neváhaj si prezrieť aj fotodokumentáciu k jednotlivým dražobným vyhláškam na jednotlivých odkazoch Finančnej správy.

Zdroj: Facebook/Finančná správa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá