Štát pripravil na dlžníkov bič: Tvrdé donucovacie opatrenia môžu týchto ľudí pripraviť o veľa

  • Parlament schválil rozšírenie možností uloženia pokuty
  • Ide o opatrenie pre neplatičov
  • Štát môže odobrať aj vodičský preukaz či evidenciu vozidla
parlament peniaze
Ilustračná fotografia, TASR/Jaroslav Novák, Unsplash/AltumCode
  • Parlament schválil rozšírenie možností uloženia pokuty
  • Ide o opatrenie pre neplatičov
  • Štát môže odobrať aj vodičský preukaz či evidenciu vozidla

Zavedú sa nové donucovacie opatrenia pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutia súdu alebo si neplnia uložené povinnosti. Vyplýva to z novely exekučného poriadku, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili. Legislatívna zmena počíta so zavedením štyroch takýchto opatrení.

Nové tresty

Ide o rozšírenie možností uloženia peňažnej pokuty, zadržania vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii vozidla i použitia technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.

Cieľom novely je efektívnejšia a rýchlejšia vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia. Výber z donucovacích opatrení má byť na rozhodnutí exekútora. Nemôže ich však ukladať svojvoľne. Možnosť uložiť peňažnú, respektíve poriadkovú pokutu, pozná zákon aj v súčasnosti. Jej výška však podľa ministerstva nebola motivujúca a proces uloženia bol zdĺhavý.

Konkrétna výška peňažnej pokuty a jej súhrn je ustanovený pre porušenie konkrétnej povinnosti. V rámci porušenia povinnosti podať vyhlásenie o majetku je pre fyzické osoby v súhrne do 30 000 eur.

Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci má byť v zmysle zákona možné uložiť až v prípade, ak uložená pokuta nemala pre splnenie povinnosti žiadny efekt.

Toto pravidlo sa nepoužije, ak pôjde o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom. Súčasťou zmeny je aj zavedenie niektorých nových právnych inštitútov, najmä v podobe náhradných plnení. V rámci exekúcie vyprataním a vykázaním sa má umožniť uzatvorenie písomnej dohody o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia náhradného ubytovania alebo bytovej náhrady.

Hlasovalo sa o viacerých návrhoch

Parlament okrem spomínaných úprav v donucovacích opatreniach rokoval aj o zákone o umeleckých fondoch či o povinnosti meniť neprípustné názvy ulíc. Ani jeden z návrhov však nebol schválený.

Zákon o umeleckých fondoch sa mal týkať zrušenia povinnosti umelcov a autorov odvádzať povinný dvojpercentný príspevok zo svojich odmien umeleckým fondom. Povinnosť odvodu mala odpadnúť aj dedičom autorských práv.

Zákon podporilo zo 137 prítomných 67 poslancov, proti bolo 43, zdržalo sa 27 poslancov a 13 boli neprítomní. Návrh nepodporili okrem iných opozičných poslancov ani poslanci Sme rodina, ktorí sa zdržali. Poslanci opozičnej SaS hlasovali za.

Čo sa týka názvov ulíc, obce nebudú povinné zmeniť neprípustný názov ulice alebo iného verejného priestranstva. Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá bola v druhom čítaní. Predložil ju nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

tisova ulica
zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Valášek chcel, aby sa názov ulice alebo iného verejného priestranstva zmenil, pokiaľ je ulica pomenovaná po exponentoch zločineckých režimov. Poslanec tvrdil, že návrh napĺňa zmysel pôvodnej novely z roku 2020.

Tá síce zakázala pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch fašistických či komunistických režimov, ale umožnila tým obciam, ktoré už mali pomenované ulice v minulosti, si tie pomenovania ponechať. Aj Varín argumentuje, že si nemusia Tisovu ulicu meniť,“ skonštatoval ešte pred časom.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá