Študenti spísali virálnu petíciu. Vyžadujú zrušenie prijímacích skúšok, dôvod je jednoznačný

  • Už viac ako 6 000 signatárov petície žiada v tomto roku zrušenie prijímacích skúšok na stredné školy
  • Dôvodom je nezvládnutá online výučba
gess
TASR/AP/Alessandra Tarantino
  • Už viac ako 6 000 signatárov petície žiada v tomto roku zrušenie prijímacích skúšok na stredné školy
  • Dôvodom je nezvládnutá online výučba

Študenti a ich rodičia adresujú ministrovi školstva – Branislavovi Gröhlingovi ostrý list, v ktorom žiadajú zrušenie prijímacích skúšok na stredné školy pre tento rok. V online petícii, ktorú za pár dní podpísalo už viac ako 6 000 ľudí, tiež požadujú, aby stredné školy v roku 2021 rozhodovali o prijatí študentov na základe aritmetického priemeru od piateho ročníka.

„Myslíme si, že vedomosti žiakov sa dajú dostatočne posúdiť na základe ich päťročného štúdia,“ tvrdia signatári.

Argumentujú aj tým, že školy neboli dostatočne kontrolované či svojim žiakom poskytujú online výuku a online hodiny.

„Bohužiaľ je mnoho žiakov, ktorým boli online hodiny školou odopreté a učitelia sa im nevenovali, maximálne im posielali prezentácie z internetu a všetko ostatné bolo na žiakoch. Títo žiaci sa museli všetko naučiť úplne sami a nemali vôbec žiadne vysvetlenie od učiteľa,“ objasňujú.

Súhlasíš so zrušením prijímacích skúšok na stredné školy?

Konštatujú, že existujú aj výnimky, kedy boli pedagógovia naozaj zodpovední. Ochotní a nápomocní učitelia však podľa ich skúseností neboli samozrejmosťou pre každého. Nie je preto možné porovnávať žiakov, ktorí mali online hodiny už od marca minulého roku so žiakmi, ktorí nemajú online hodiny doteraz, alebo im začali len nedávno.

„Títo žiaci nemôžu za to, že nemali riadnu online výuku, a preto nie je správne, aby sme ich znevýhodňovali,“ tvrdia.

zdroj: TASR/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Sú tiež presvedčení, že pandemická situácia nedovoľovala riadnu prípravu na prijímacie skúšky, nakoľko sa nemohli zúčastňovať doučovaní, krúžkov a iných voľnočasových aktivít.

Mnoho žiakov tiež nebolo a nie je schopných sa venovať a porozumieť učivu tak, ako je tomu počas prezenčného vyučovania. Samostatnou kategóriou sú aj žiaci zo sociálne slabších, alebo početných rodín. Títo žiaci už dlhodobo nemajú vhodné prostriedky na akúkoľvek formu online výučby.

Netreba tiež zatvárať oči pred žiakmi, ktorí majú rodinné problémy alebo na nich súčasná situácia jednoducho zle vplýva. V tomto pandemickom období sa aj podľa expertov objavuje čoraz viac depresií a psychických chorôb, ktoré študentom sťažujú prípravu. Celkovú situáciu zhoršuje aj skutočnosť, že študenti momentálne nemajú osobný kontakt so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, ktorí by im mohli pomôcť.

Počítač nie je v každej slovenskej rodine

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter upozorňuje, že bez dostatočného technického vybavenia a stabilného prístupu k internetu, je aj v dnešnej dobe množstvo stredoškolákov. Len v ich kraji sa môžeme baviť o stovkách takýchto študentov. Tí zostali prakticky odrezaní nielen od vzdelania, ale aj od sociálneho poradenstva či kontaktu so spolužiakmi. Župa bola preto nútená zriadiť projekt, v rámci ktorého oslovila firmy i jednotlivcov, aby darovali nepotrebné počítače či finančné prostriedky na ich nákup. 

V súvislosti s petíciou stojí taktiež za pripomenutie, že v roku 2020 boli prijímačky a testovanie deviatakov zrušené aj napriek tomu, že boli žiaci (až na posledných pár mesiacov) pripravovaní a vzdelávali sa tradičnou, prezenčnou formou. Tento rok je podľa signatárov väčšina žiakov pozadu ešte s minuloročným učivom, nie to ešte s tým tohtoročným.

„Maturitné skúšky boli študentom odpustené aj tento rok vzhľadom aj na vyššie uvedené dôvody. Pýtame sa teda oprávnene: Čím sa od nich líšia žiaci deviateho ročníka základných škôl a prečo nebola taká pomoc poskytnutá aj v prípade prijímacích skúšok na stredné školy? Chápeme, že súčasná situácia je zložitá a zasiahla všetkých. Prosím však v mene všetkých žiakov deviateho ročníka: Nezabúdajte na nás,“ dodávajú.

Zdroje: peticie.com, BBSK

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech