Sú daňové úľavy cesta k udržateľnému výskumu a inováciám na Slovensku? Barometer tvrdí, že áno

  • Výskum a inovácie sa posúvajú míľovými krokmi aj napriek pandémii koronavírusu
  • Budúcnosťou výskumu a vývoja sú udržateľné inovácie, ktoré dokážu znížiť environmentálny dopad ľudskej záťaže na planétu
  • Politická situácia však dokáže ovplyvniť fungovanie rôznych spoločností, hovoria manažéri veľkých firiem
Ayming
vistitbratislava / TASR / AP Photo/Emrah Gurel
  • Výskum a inovácie sa posúvajú míľovými krokmi aj napriek pandémii koronavírusu
  • Budúcnosťou výskumu a vývoja sú udržateľné inovácie, ktoré dokážu znížiť environmentálny dopad ľudskej záťaže na planétu
  • Politická situácia však dokáže ovplyvniť fungovanie rôznych spoločností, hovoria manažéri veľkých firiem

Výskum a inovácie patria na Slovensku medzi najdiskutovanejšie témy. Mnohí Slováci si myslia, že do výskumu putuje nedostatok financií, no medzinárodný inovačný barometer spoločnosti Ayming ukazuje, že je problém niekde inde.

Všetko vyplýva z komplexnej štúdie International Innovation Barometer 2021, ktorá po druhýkrát odprezentovala verejnosti podrobný a zrozumiteľný pohľad na najväčšie výzvy pre firemné inovácie na celom svete. Inovačný barometer sa netýka len výskumu, no tiež napríklad inovácií, ktorými svetoví topmanažéri bojovali proti koronakríze.

zdroj: TASR / AP Photo / Hans Pennink

Slovenské firmy sú s vlastnými výkonmi spokojné

V prieskume realizovanom v máji 2020 bolo zahrnutých 13 krajín, medzi ktorými sa nachádzalo aj napríklad Slovensko, Česká republika, Nemecko, USA či Kanada. Z globálneho hľadiska inovácie naďalej silnejú, posúvajú svoje hranice a spoločnosť vníma vedu a výskum a pozitívne.

Zo všetkých opýtaných firiem boli iba firmy z Belgicka a Slovenska na 100 % spokojné so zrealizovanými aktivitami vo výskume a vývoji. To však nemusí byť výhradne dobrá správa – analýza z roku 2019 totiž poukázala na to, že vysoká miera súhlasu by mohla naznačovať aj ľahostajnosť a zlý prehľad, nie nutne úspech.

Finančná podpora je pre firmy kľúčová

Barometer ukazuje, že aby svetové firmy na globálnom trhu mohli napredovať, musí im byť vytvorený ekosystém, ktorý ich aktivitu podporuje. Inými slovami daňové úľavy, zvýhodnenia, crowdfunding či akcie a dlhové nástroje.

 „Popularita daňových úľav jednoznačne rastie. Čoraz viac firiem spoznáva ich výhody a oboznamuje sa s ich využitím,“ potvrdzuje Kristína Šumichrastová, výkonná riaditeľka spoločnosti Ayming Česká republika a Slovensko.

Firmy majú s peniazmi jasné plány: Momentálne bude väčšina zdrojov smerovať k udržateľnému rozvoju a technologickým inováciám ako digitalizácia či robotika. Podľa barometra sa až 48 % inovačných schém vo veľkých firmách presúva práve k externým finančným zdrojom.

Podmienky financovania zásadne vplývajú aj na investície súkromných firiem – ak Slovensko ponúkne výhodnejšie podmienky než ostatné krajiny, získať môže napríklad závod veľkej firmy, ako sa nám to darí napríklad s automobilkami.

zdroj: TASR

Pokles vo vyčlenenom rozpočte na výskum a vývoj

Oproti roku 2019 sa znížil počet respondentov, ktorí vynakladajú menej ako jedno percento príjmov na výskum a vývoj – z 25 % na 16 %. Čoraz viac firiem vynakladá viac percent príjmov v podobe jedného až troch percent, ich podiel stúpol z 31 % na 42 %. Viac než štvrtina respondentov 28 % nemá jasnú predstavu o rozpočte a 17 % z nich žiadny takýto rozpočet nemá. 

Pandémia koronavírusu však pohľad firiem do budúcnosti ovplyvnila negatívne – podiel respondentov, ktorí očakávajú veľké či malé zvýšenie rozpočtu, počas nasledujúcich troch rokov klesol zo 74 % na 62 %.

Analytici z Ayming konštatujú, že v budúcnosti sa firmy budú musieť prispôsobiť kríze spôsobenej koronavírusom a čiastočným riešením môže byť digitalizácia. Zároveň je dôležité myslieť aj na šetrenie financií potrebných na prekonanie samotnej krízy. 

zdroj: TASR / AP Photo/Michael Probst

Politická situácia a udržateľnosť ovplyvnia celosvetové inovácie

S pandémiou koronavírusu sa menia aj názory respondentov na politickú situáciu. Zo všetkých respondentov viac než štvrtina (28 %) vníma dosahy politických rizík negatívne. Najväčšie obavy majú firmy na Slovensku, v Česku, Írsku a Španielsku.

„Pravdepodobne budeme čeliť politickým turbulenciám. Zmenia sa nielen verejné politiky, ale ekonomické šoky vždy oživia postoje, ako napríklad protekcionizmus,“ konštatuje Kristína Šumichrastová. 

Zodpovednosť voči planéte si uvedomujú všetci opýtaní respondenti zo štúdie International Innovation Barometer 2021. Z opýtaných 35 % firiem výdavky v rozmedzí 1 % až 10 % vynakladá na udržateľné projekty, a len sedem percent firiem na ne vynakladá viac ako 50 % rozpočtu. 

Budúcnosťou Slovenska, ale aj iných štátov je automobilový priemysel – za kľúčový faktor ho považuje 60 % respondentov. Zároveň sú v ňom najviac viditeľné inovačné technológie na zvýšenie produktivity, ktoré sú pre majiteľov firiem strategické – 43 % respondentov je presvedčených, že udržateľnosť zlepší výkonnosť firmy. 

Pre realizáciu udržateľnejšieho výskumu a vývoja považujú respondenti za najdôležitejší faktor lepšie technológie, vyššie daňové úľavy na samotné projekty a viac spolupráce. Naopak, na spodných priečkach sa umiestnila metodická podpora od vlády.

Najdôležitejšie informácie zo štúdie International Innovation Barometer 2021:

  • Dôsledok pandémie koronavírusu negatívne ovplyvnil navýšenie rozpočtov na výskum a inovácie o 12 % oproti roku 2019
  • Technológie sú pre firmy kľúčovým faktorom pri realizácií výskumu a vývoja podľa 39 % respondentov
  • Zvýšil sa záujem o využitie externých súkromných zdrojov z 35 % na 48 %
  • Cielené daňové úľavy sú druhý najdôležitejší spôsob, ako sa môžu zlepšiť udržateľné inovácie 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech