Súkromná knižnica v Zlíne je snom každého blázna do kníh

  • Miluješ knihy a čítanie? Netradičné zadanie dostavby súkromnej knižnice k domu v Zlíne ťa dostane.
OSM
  • Miluješ knihy a čítanie? Netradičné zadanie dostavby súkromnej knižnice k domu v Zlíne ťa dostane.

Zaujímavý je typologický druh ako predmet dostavby. Väčšinou ľudia dostavujú domy z iných dôvodov. Oveľa prozaickejších. Omnoho menej poetických. Požiadavka dostavať knižnicu a nie garáž, terasu, kôlničku.. hovorí o mnohom. Najviac však o majiteľovi. Lebo knihy to nie sú iba predmety, aj keď sami o sebe pekné. Knihy sú pre majiteľa cenné najmä obsahom, ktorý je v nich ukrytý. Preto má takéto zadanie aj svoj duchovný rozmer. Veľmi sympatický príklad drobnej architektúry. Čisté, racionálne, nie drahé ani okázalé. Také akurát. Veľkolepé v jednoduchosti.

 

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

Pripájame pôvodnú autorskú správu: „Návrh řeší potřebu umístění rozsáhlé soukromé knihovny v návaznosti na stávající rodinný dům. Předložené řešení doplňuje stávající stavební strukturu o hranol přisazený k jižní fasádě rodinného domu. Nástup do objektu je zřízen v návaznosti na stávající obytný prostor ve 2. nadzemním podlaží. Odtud je dostupný ochoz zpřístupňující horní část knihovny a taky jednoramenné schodiště vedoucí do spodní části knihovny.“

„Přízemí objektu je celou západní fasádou otevřeno do plochy zahrady, horní část stavby je prosvětlena a provětrána průběžným světlíkem umístěným rovnoběžně s východní fasádou domu. Odkryté části povrchu stěn a stropu, podlaha objektu i vestavěná ocelová konstrukce ochozu a schodiště jsou navrženy v bílé barvě stejně jako materiál knihovny. Jedinou výraznou složkou jsou prostor formující barevné hřbety knih a dubový pracovní stůl se zavěšeným světlem umístěný v těžišti objektu. Pro vnější plášť objektu je navržen vertikální obklad smrkovými lamelami s povrchovou úpravou černým nátěrem.“ 

cmsSiteBoxPhoto_15247-10429

zdroj: archinfo.sk, zdroj fotografií: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech