Super plat a príplatky. Finančná správa hľadá ľudí, ponúka štedré benefity

  • Finančná správa hľadá zamestnancov
  • Okrem slušného platu ponúka aj kopec benefitov
Finančná správa bude vracať Slovákom skoro pol miliardy eur
Ilustračné foto: TASR/Martin Baumann, Unsplash/Markus Spiske
  • Finančná správa hľadá zamestnancov
  • Okrem slušného platu ponúka aj kopec benefitov

Ak si hľadáš prácu, na Slovensku sú aktuálne desaťtisíce voľných pracovných miest. Zaujímavé ponuky nedávno na sociálnej sieti zverejnila aj finančná správa. 

Orgán štátnej správy našej republiky sa uchádzačov snaží zaujať zoznamom rozličných benefitov, ako sú napríklad osobné príplatky, prídavky za výsluhu rokov či hodnostné príplatky.

Správca s maximálnym platom cez 1 800 eur

Ako správca na daňovom úrade v Bratislave budeš mať na starosti spracovávanie daňových priznaní, prehľadov a hlásení zo závislej činnosti a ďalších daňových dokumentov, vrátane výziev na ich podávanie alebo na odstraňovanie nedostatkov v nich.

Tvojou náplňou práce bude tiež vykonávanie úkonov súvisiacich s vrátením uplatnených preplatkov či nadmerných odpočtov DPH a podobne. Na tejto pozícii budeš podľa inzerátu zarábať 1 233,50 €. Job taktiež ponúka prídavok za výsluhu rokov, jeho maximálna výška je 568,50 € .

Na túto prácu by si mal mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie. Takisto by si mal „mať v malíčku“ znalosť zákonov o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a tiež zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ponuky so zaujímavými benefitmi

Ďalšou pracovnou pozíciou, na ktorú finančná správa hľadá človeka, je referent mobilného dohľadu na colnej správe v Trnave. Na tomto poste budeš mať na starosti vykonávanie jednoduchých činností súvisiacich s výkonom colného dohľadu a daňového dozoru, fyzickú kontrolu dopravných prostriedkov, tovaru, dokladov a osôb, ale napríklad aj vykonávanie miestnych zisťovaní, vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úseku colného dohľadu a správy spotrebných daní.

Na tomto poste budeš zarábať 1 087 eur mesačne. Práca však ponúka prídavok za výsluhu rokov, jeho maximálna výška je 507 eur. Ďalšími zaujímavými benefitmi sú hodnostný príplatok, a aj osobný príplatok.

Podmienkami prijatia sú napríklad bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka či spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Treťou ponúkanou profesiou finančnej správy je referent stáleho daňového dozoru v Leopoldove. Na tejto pozícii budeš vykonávať stály daňový dozor na úrovni stanice colného úradu.

Podmienkami prijatia sú napríklad bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná či duševná spôsobilosť na funkciu. Na tejto pozícii budeš zarábať 921 eur mesačne. Práca tiež ponúka prídavok za výsluhu rokov, jeho maximálna výška je 507 eur. Taktiež sa môžeš tešiť na osobný a hodnostný príplatok.

Na slovenskom trhu práce v druhom štvrťroku pracovalo takmer 2,609 milióna osôb

Na slovenskom trhu práce podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v druhom štvrťroku 2023 pracovalo takmer 2,609 milióna osôb, píše TASR. Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil o 5 100 osôb, zamestnanosť tak vzrástla o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celková zamestnanosť sa medzikvartálne po sezónnom očistení zvýšila o 0,4 % a prekročila úroveň 2,615 milióna pracujúcich. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na 77,5 %.

Služby pokračovali v zotavovaní a v 2. štvrťroku 2023 medziročným rastom zamestnanosti o 3 % nadviazali na stúpajúci počet pracujúcich v tomto odvetví. Aktuálne v nich pracovalo viac než 1,641 milióna osôb, čo bolo takmer 63 % všetkých pracujúcich.

Zdroje: Facebook/Finančná správa, Finančná správa, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá