T-Mobi­le dáva svo­jím zákaz­ní­kom free data na Pokem­GO!

Filip Mosnár / 15. júla 2016 / Business

T-Mobi­le bol vždy pionie­rom v oblas­ti špe­ciál­nych ponúk a extra balíč­kov. Ale dneš­ný oznam spo­loč­nos­ti pad­ne vhod všet­kým Poké-tré­ne­rom v teré­ne.

freshNews

Už od 19 Júla sa totiž na jeden rok chys­ta­jú pre zákaz­ni­kov hra­jú­cich Poké­mon­GO high-spe­ed dáta zadar­mo. Spo­loč­nosť má v ruká­ve aj iné ťahá­ky, ako napí­klad Lyft­Ri­des za 15 dolá­rov, kto­ré ťa dosta­nú do nové­ho Pokés­to­pu ale­bo Gymu. Ško­da že u nás nie je sieť Wendy’s, pre­to­že u nich by si dostal zadar­mo aj Fros­ty (nie­čo ako ľado­vý sha­ke).

Musí­me teraz len dúfať, že v T-Mobi­le nie je nikto z tímu Roc­ket, pre­to­že by to bol skve­lý spô­sob, ako ukrad­núť tvoj­ho Pika­chu. Ako však pove­dal CEO John Lege­re: “Budú to skve­lé T-Mobi­le utor­ky

pokemon

zdroj:theverge.com, zdroj fotografie:inverse.com zdroj pezen­tač­nej fotografie:pokemon.com

Pridať komentár (0)