Takto by vyze­rala reklama na McDonald’s, keby ju robila firma Apple

Viktor Šmidák, thinkapple.sk / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Kapusta a kolo­bežka. Regler a kach­ličky. Apple a McDonald’s. Že si sa poza­sta­vil pri týchto slov­ných spo­je­niach? Pri posled­nom aj zosta­neme. Stalo sa totiž rea­li­tou.

Tvor­co­via kanálu Buzz­Fe­ed­Vi­deo si pove­dali, že to skú­sia. Nato­čili reklamu pre McDonald’s v štýle reklám Apple. Bez ďal­šieho otá­ľa­nia si teda pozri ich dielo.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)