Talian­sko mení záko­ny. Jed­lo zo super­mar­ke­tov budú môcť roz­dať chu­dob­ným ľuďom

interez.sk / 9. novembra 2016 / Eko

Talian­sko sa čosko­ro sta­ne dru­hou európ­skou kra­ji­nou, kto­rá sa roz­hod­la ráz­ne rie­šiť prob­lém s vyha­dzo­va­ním pre­by­toč­né­ho jed­la. For­mou zní­že­nia poplat­kov za lik­vi­dá­ciu odpa­du chce moti­vo­vať super­mar­ke­ty, aby tovar, kto­rý je síce v poriad­ku, no už ho nemô­žu pre­dá­vať nekon­čil na sklád­ka­ch, ale v bru­chu chu­dob­ný­ch ľudí.

Je pravdepodobné, že Taliansko sa stane druhou európskou krajinou, v ktorej bude pre supermarkety výhodnejšie darovať potraviny tesne po skončení doby trvanlivosti, ktoré by inak skončili v odpade. Podobný zákon, aký je teraz v návrhu v Taliansku, bol vo februári prijatý aj vo Francúzsku.

Taliansky návrh zákona má silnú podporu naprieč celým politickým spektrom, a tak sa predpokladá, že bez problémov prejde hlasovaním v dolnej komore talianskeho parlamentu. Potom zákon bude posunutý do senátu, kde sa takisto očakáva jeho schválenie.

Podstatou zákona sú daňové úľavy a zníženie poplatkov za odvoz a spracovanie odpadov pre obchody, ktoré sa rozhodnú potraviny namiesto vyhodenia radšej darovať. Tu môžeme vidieť zásadný rozdiel medzi francúzskym a talianskym zákonom. V Taliansku za takéto správanie získa obchod úľavy, vo Francúzsku zase naopak hrozia pokuty za vyhadzovanie jedla.

independent.co.ukindependent.co.uk

Cieľom zákona je znížiť vyhadzovanie potravín, ktorých hodnota sa v Taliansku odhaduje až na 12 miliárd eur ročne. Zákon takisto upravuje podmienky narábania s potravinami, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, teda potravín, ktoré by mali byť ešte obdobie niekoľkých týždňov, ba aj mesiacov pri správnom zaobchádzaní bezpečné a požívateľné.

Taliansky minister poľnohospodárstva situáciu okomentoval takto: “Chceme vytvoriť zákon, ktorý bude obchody a supermarkety motivovať k tomu, aby namiesto vyhadzovania tovar radšej darovali. Už v súčasnej dobe sa nám podarilo docieliť to, že obchody takto zhodnotia až 550 miliónov ton prebytočného jedla. Novým zákonom dúfame, že toto číslo porastie až na 1 miliardu ton potravín ročne.”

Aj za súčasných podmienok je možné v Taliansku potraviny, ktorým skončila doba minimálnej trvanlivosti, darovať. Avšak je nutné túto skutočnosť vopred nahlásiť a prekonávať niekoľko administratívnych bariér. Nový zákon by mal tieto bariéry odstrániť a motivovať obchodníkov k darovaniu potravín charitám. Čím väčší objem jedla darujú, tým budú mať vyššie úľavy od poplatkov.

wikimedia.orgwikimedia.org

Šetrenie potravinami zažíva momentálne boom. Krajiny sa snažia čo najviac znížiť produkciu takýchto odpadov a zabezpečiť rovnomerné rozdelenie jedla, ktoré by inak skončilo v odpade.

Francúzsky politik Arash Derambarsh, ktorý sa snaží pretlačiť zámer o nevyhadazovaní dobrých potravín do koša aj do legislatívy Európskej únie, situáciu zhodnotil takto: “Celá problematika je v podstate veľmi jednoduchá – máme dobré jedlo, ktoré vyhadzujeme a na druhej strane máme ľudí, ktorí sú hladní. “

Okrem Francúzska, ktoré sa zameralo na pokuty za vyhadzovanie a Talianska, ktoré stavilo na daňové úľavy, sa pre pomyselnú tretiu možnosť rozhodlo aj Dánsko. To vytvorilo supermarket, ktorý takéto potraviny zhromažďuje, a potom ich predáva za zlomok ich pôvodnej ceny.

Veľmi sa nám páčia takéto návrhy, keďže je skutočne smutné, ak dobré potraviny končia v odpade a zároveň tu sú ľudia, ktorí sú hladní, no nemôžu si dovoliť potraviny zaobstarať. Preto dúfame a pevne veríme, že čoskoro podobné legislatívne návrhy prídu aj na Slovensko.

interez

zdroj interez.sk, zdroj titulnej fotografie: posibl.com/independent.co.uk

Pridať komentár (0)