Tesco si dalo ambiciózny cieľ. Žiadny odpad z jeho prevádzok už nemá skončiť na skládkach

  • Spoločnosť Tesco dnes oznámila svoj záväzok v oblasti znižovania objemu plastových obalov v rámci svojho podnikania
  • Cieľom je predstaviť obaly vlastnej značky v 100 % recyklovateľných alternatívach do roku 2025
  • Spoločnosť má ambíciu stať sa lídrom v udržateľnosti obalových materiálov vytvorením tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky
TESCO
  • Spoločnosť Tesco dnes oznámila svoj záväzok v oblasti znižovania objemu plastových obalov v rámci svojho podnikania
  • Cieľom je predstaviť obaly vlastnej značky v 100 % recyklovateľných alternatívach do roku 2025
  • Spoločnosť má ambíciu stať sa lídrom v udržateľnosti obalových materiálov vytvorením tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky

Tesco si uvedomuje, že pri znižovaní množstva plastov je potrebné zamerať sa na tri kľúčové oblasti. V prvom rade, na odstránenie ťažko recyklovateľných materiálov z obalov produktov vlastných značiek do konca roka 2020.

Následne na dosiahnutie 100 % využívania recyklovateľných obalov v rámci produktov vlastných značiek, a to do roku 2025 a v neposlednom rade chce spoločnosť spolupracovať so všetkými partnermi, inými maloobchodníkmi, dodávateľmi a spoločnosťami z oblasti odpadového a obalového hospodárstva, aby tiež prispeli k maximalizovaniu zhodnotenia, recyklácie a opätovnému použitiu plastových obalových materiálov.

„Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je spoločnou úlohou verejného a súkromného sektora. Obzvlášť je to viditeľné pri prácach na zavedení zálohovania nápojových obalov alebo pri obmedzovaní spotreby jednorazových plastov. Na ministerstve pozitívne vnímame trend, keď zodpovedné spoločnosti nekladú krátkodobé ekonomické záujmy na úkor dlhodobej zodpovednosti k svojmu okoliu,“ podotkol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Uvedené opatrenia Tesca v boji proti takým obalovým materiálom, ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu, potvrdil aj generálny riaditeľ Tesca pre strednú Európu Matt Simister. Vo svojom príhovore zdôraznil:

„V rámci boja proti potravinovému odpadu sme v roku 2017/18 znížili množstvo potravinového odpadu o 30 %. Celkovo sme dokázali darovať 10 639 ton potravín našim partnerom, potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám. Teraz ideme naše ambície rozšíriť aj o oblasť boja proti obalovému odpadu. S našimi dodávateľmi budeme úzko spolupracovať na zmene dizajnu obalov a odstránení všetkých ťažko recyklovateľných materiálov.“

„Tento stav by sme chceli dosiahnuť do roku 2020. Bude to znamenať pozitívny krok na ceste za 100 % recyklovateľnými alebo znovupoužiteľnými obalmi našej vlastnej značky, a to do roku 2025. Naším konečným cieľom bude dosiahnutie nulového odpadu, a tak žiadny odpad z našich prevádzok neskončí na skládkach. Počítame so spoluprácou s ďalšími zainteresovanými organizáciami, aby sme dokázali recyklovať čo najviac plastového odpadu. Ideálnym stavom by bolo pracovať v systéme tzv. uzavretej recyklačnej slučky.“

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK