Tím študentov prišiel s pokrokovým produktom, ktorý má zbaviť ľudí „ráčkovania“

  • Slovensko je plné mladých ambicióznych ľudí, ktorí majú čo ukázať nielen nám, ale aj svetu
  • Medzi šikovných Slovákov, ktorí chcú veci posúvať vpred a robiť zmeny, patrí aj tím študentskej firmy Invicta
  • Tá zatiaľ funguje ako simulovaná akciová spoločnosť, vytvorená pod organizáciou JA Slovensko
archív Invicta
  • Slovensko je plné mladých ambicióznych ľudí, ktorí majú čo ukázať nielen nám, ale aj svetu
  • Medzi šikovných Slovákov, ktorí chcú veci posúvať vpred a robiť zmeny, patrí aj tím študentskej firmy Invicta
  • Tá zatiaľ funguje ako simulovaná akciová spoločnosť, vytvorená pod organizáciou JA Slovensko

V rámci programu JA Aplikovaná ekonómia si študenti zakladajú simulované akciové spoločnosti a prechádzájú všetkými krokmi podnikania – od založenia až po likvidáciu firmy. Hlavnou myšlienkou tohto programu je prísť s inovatívnym nápadom, ktorý sa časom zrealizuje a predáva.

Skupina študentov sa rozhodla prísť na trh s logopedickou pomôckou LogoR. Tá ľudí učí správne vyslovovať hlásku „R“ a tým im pomáha odstrániť ich rečovú vadu – rotacizmus (ráčkovanie).

Čo bolo prvotným impulzom na vytvorenie vášho projektu LogoR?

Počas brainstormingu na počiatku vzniku našej firmy sme uvažovali o rôznych sférach, ktorých by sa náš produkt mohol týkať. Napokon sme sa rozhodli, že náš konečný produkt bude riešiť sociálny problém, na ktorý sa v dnešnej dobe podľa nás často zabúda – rečovú vadu rotacizmus. Dokonca aj v našej firme máme dvoch ľudí, ktorí ráčkujú a často sa kvôli tomu cítia neisto vo svojom prejave a najmä v detstve na nich táto odlišnosť nevplývala dobre. Práve ľuďom, ako sú oni, sme sa rozhodli naším produktom pomôcť a stali sa pre nás prvotným impulzom a motiváciou.

zdroj: archív Invicta

Máte k dispozícii aj štatistiky o tom, koľkých ľudí sa na Slovensku rotacizmus týka?

Pred začiatkom podnikania sme si urobili prieskum v materských školách, kde sme zistili, že až 35 % detí vo veku 4 – 6 rokov trpí rotacizmom. Keďže reč dieťaťa s rotacizmom neznie tak, ako reč ostatných, ovplyvňuje ho to hlavne mentálne. Rozhodli sme sa vymyslieť spôsob, ktorým odstránime túto rečovú bariéru, a preto sme priniesli na trh LogoR.

zdroj: archív Invicta

Ako LogoR funguje? Pomohol už niekomu aj v praxi?

LogoR funguje na báze opakovaného kmitania drevenej lekárskej paličky, ktorá sa vsunie pod jazyk. Opakovaným kmitaním palička stimuluje správny pohyb jazyka a uvedie jazyk do správnej polohy, ktorá má byť pri výslovnosti hlásky R. Pravidelným používaním si jazyk na tento pohyb navykne a začne ho vykonávať sám. To, že LogoR skutočne funguje, sme sa presvedčili na žiakoch nášho gymnázia. LogoR v škole prenajímame, pretože chceme poskytnúť ráčkujúcim spolužiakom pomoc. Doteraz sa nám podarilo po pravidelnom tréningu naučiť 5 ľudí vyslovovať hlásku R správne.

Pomáhali vám pri vývoji aj odborníci?

Pri vývoji produktu sme spolupracovali s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Vnútornú aj vonkajšiu konštrukciu prvotne navrhol člen tímu Samuel Knutelský. Potom sme sa radili s docentmi z TUKE, ktorí nám pomohli doladiť detaily a odstrániť drobné nedostatky. Po finálnych úpravách sme obal LogoR vytlačili na 3D tlačiarni na TUKE.

Majú o váš projekt záujem aj investori?

Keďže sme s podnikaním začali len nedávno, snažíme sa prioritne získať klientelu. Keď budeme mať pozitívne ohlasy od zákazníkov, by sme radi začali oslovovať investorov, ktorí by boli ochotní podporiť náš projekt.

zdroj: archív Invicta

Koľko financií by ste potrebovali na uvedenie vášho produktu na trh?

LogoR zatiaľ poskytujeme na prenájom, aby sme sa dostali do povedomia širokej verejnosti. Pracujeme na tom, aby sa nám podarilo získať dostatočné financie na spustenie výroby a predaja samotného produktu. Keďže 3D tlač, ktorou sa LogoR v súčasnosti vyrába, je drahá a nie najrýchlejšia, výrobu by sme vedeli spustiť po zakúpení formy, ktorá stojí niekoľko tisíc eur.

Aké sú vaše plány do budúcna?  

Do budúcna by sme chceli získať dostatočné množstvo financií na zakúpenie už spomínanej formy, aby sme mohli začať vyrábať LogoR vo veľkom.

zdroj: archív Invicta

Máme v pláne prispôsobiť dizajn logopedickej pomôcky tak, aby čo najviac vyhovovala klientele. Máme nápady ako napríklad detský dizajn LogoR s rozprávkovým motívom, drevené paličky s lízadlom alebo pridanie gombíka na ovládanie frekvencie kmitania. Naším najväčším cieľom do budúcnosti je rozšíriť predaj pomôcky LogoR do všetkých krajín, kde sa hláska R vyslovuje rovnako ako na Slovensku.

zdroj: archív Invicta

Autori produktu LogoR sú: prezidentka – Ivana Borgoňová, viceprezident financií – Vratislav Vavrek, viceprezidentka marketingu – Barbora Miľovčíková, viceprezidentka ľudských zdrojov – Sára Klimentová, viceprezident výroby – Martin Mikloš, vývoj produktu – Samuel Knutelský.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech