Títo Slováci menia európske železnice, ich technológia zachraňuje životy

  • Slováci z Košíc sa rozhodli zachraňovať ľudské životy na železničných priecestiach
  • O ich technológiu je záujem a spoločnosť plánuje expanziu
BeFunky-collage61651
  • Slováci z Košíc sa rozhodli zachraňovať ľudské životy na železničných priecestiach
  • O ich technológiu je záujem a spoločnosť plánuje expanziu

Lukáš Kakalejčík, Matej Majzel a Milan Spišiak pochádzajú z Košíc. Lukášovi rodičia pracovali pre železnice dlhé roky a počas každodenného rozprávania o práci sa nevyhli témam nehôd a dokonca aj úmrtí na železničných priecestiach.

S nehodami či smutnými správami zo železničných priecestí sa ale aj on sám stretával veľmi často. Pred dvomi rokmi zomrelo alebo sa zranilo v celej Európskej únii 517 ľudí. Súčasné priecestia v EÚ nemajú žiadny signalizačný systém alebo inú formu ochrany, ktorá by dávala rušňovodičom včasný signál.

Práve preto sa rozhodli založiť firmu a svoj produkt nazvať Erriate, fungujúci na základe umelej inteligencie. Košičania vytvorili technológiu, ktorá dokáže analyzovať vzniknutú situáciu na železničnom priecestí a súčasne ju signalizovať rušňovodičovi.

V realite to funguje tak, že rušňovodič dokáže pohodlne a v dostatočnom predstihu vidieť, čo sa na priecestí deje a tým pádom zabrzdiť vlak bez väčších problémov.

„Túto ideu som nosil v hlave asi 2 roky a jedným z dôvodov bolo aj to, že sme nemali k dispozícii vhodnú technológiu, ktorá by dokázala túto víziu naplniť. Okrem toho som začal pracovať na iných projektoch a táto téma išla do úzadia,“  hovorí Lukáš Kakalejčík. Lukáš sa po čase spojil so svojím staronovým parťákom Matejom Majzelom, ktorý sa postaral o tím šikovných technológov.

Dnes ich tím tvorí 9 ľudí.

zdroj: Výstava Erriate

Znovuzrodenie staronového nápadu

Jednou z hlavných výziev bola technológia založená na rozpoznávaní obrazu a videa. Nápadu sa chopil ich kolega Milan Spišiak. „Povedal som mu o svojom starom nápade a chcel som počuť, či by bolo niečo také realizovateľné. Milan vtedy flegmaticky povedal, že by to nemal byť problém. A tak sme sa začali projektu venovať naplno,“ opisuje situáciu Lukáš.

Celý systém Erriate funguje na základe umelej inteligencie. Ten neustále monitoruje priestor železničného priecestia a v prípade, že identifikuje rizikovú situáciu (napr. pokazené auto, zranený cyklista, opitý chodec a pod.), vyšle varovné znamenie vlakom, ktoré sa blížia k priecestiu.

Vďaka live streamu z priecestia si vodiči vlaku môžu problematickú situáciu pozrieť a v prípade, že ju vyhodnotia ako rizikovú, môžu spomaliť alebo zastaviť vlak a vyhnúť sa tak nehode.

Lukáš systém opisuje ako spojenie troch dôležitých faktorov. Priecestie, rušňovodič a záchranné zložky. „V súčasnosti pracujeme aj na možnosti napojenia systému na iné železničné systémy, ktoré dokážu zastaviť vlak automaticky. Erriate okrem vodičov vlakov informuje aj záchranné zložky, ktoré vďaka systému môžu prísť rýchlo na miesto nehody. Dokážu tak získať cenné minúty času, ktoré pri nehodách tohto typu môžu znamenať rozdiel medzi tým, či niekto prežije alebo nie.“

Záchranné zložky by tak získali lepší prehľad o tom, čo sa deje na priecestiach, dokázali by efektívnejšie reagovať, či dokonca predísť zbytočným rizikovým situáciám. Ak by bola na priecestí prekážka, dokážu ju rýchlo odstrániť, a tým pádom aj zabrániť meškaniu vlaku.

Prekvapivý prístup prevádzkovateľov železníc

V súčasnosti v Erriate testujú a robia štúdie, ktoré by mali pomôcť k implementácii produktu. Spoločnosť už má aj prvých reálnych záujemcov v západnej Európe a severnej Afrike. Slovenské železnice zatiaľ neprejavili záujem. Lukáša prekvapuje spôsob riešenia daného problému aj z pohľadu Slovenských železníc.

„Ich reakciou je vytváranie rôznych kampaní, ktoré majú zvýšiť povedomie o rizikách nezodpovedného správania sa na priecestiach. Osobne tento prístup považujem za boj s veternými mlynmi, ktorý súvisí aj s mentálnym nastavením ľudí – 95% času človek beží na „autopilot“ a nezamýšľa sa nad všetkým, čo urobí. Vtedy hrozí riziko, že človek urobí chybu,“ hovorí Lukáš a zároveň dodáva, že tieto aktivity nevedú k výraznému poklesu nehôd. Očakáva preto, že sa dopravcovia čoskoro začnú zaujímať o riešenia, akými sú napríklad aj tie, ktoré prinášajú oni.

Cena za inštaláciu produktu je rôznorodá a odvíja sa od niekoľkých parametrov. Príkladom môže byť počet železničných priecestí, na ktorých musí byť umiestnený analytický kit, ďalej je to počet rušňov/vlakov, ktoré majú byť na systém napojené a aj to či existuje blízko trate napojenie na elektrický prúd.

„Finálna cena je predmetom štúdie uskutočniteľnosti, ktorá prihliada na tieto aj na iné aspekty. Aktívne nehľadáme nejaké veľké investície, no snažíme sa získať financovanie rozvoj projektu aj z operačných programov zameraných na výskum a inovácie,“ vysvetľuje Lukáš.

Štátne vlastníctvo komplikuje predaj

Firma v súčasnosti nehľadá žiadne investície, no snaží sa získavať financie na rozvoj projektu z operačných programov zameraných na výskum a inovácie. Pre Erriate sú hlavnými zákazníkmi hlavne prevádzkovatelia železničných sietí.

Lukáš vysvetľuje, že problémom je fakt, že sú tieto inštitúcie pod správou štátu, a preto je komunikácia pomerne náročná, aj čo sa týka generovania potenciálnych záujemcov.

Marketing spoločnosť zakladá na rôznych projektoch a sociálnych sieťach.

„Snažíme sa byť členmi projektov, ktoré sa zameriavajú na železničnú dopravu (napr. Interreg Record). Vďaka tomu získavame zaujímavé kontakty z rôznych krajín, ktoré sa snažíme využiť. Aktívne sa snažíme robiť reklamu prostredníctvom portálov zameraných na železničnú dopravu a súčasne vyžívame sociálne siete, väčšinou LinkedIn, kde cielime rôzne reklamy na členov organizácii s konkrétnymi pracovnými pozíciami, ktoré považujeme za relevantné,“ hovorí Lukáš.

Erriate nie je jediným produktom na svete, ktorá ponúka podobné riešenia. Spoločnosť verí, že vie ponúknuť technologicky vyspelejší a robustnejší produkt. Spoločnosť pracuje aj na registrácii svojho vlastného patentu a má jasnú víziu.

„Vízia do budúcnosti je primárne zdokonaľovať produkt – jeho presnosť a citlivosť. Systém totiž bude užitočný iba vtedy, ak bude zabraňovať nehodám a chrániť ľudí. Zároveň nemôže byť otravný a upozorňovať na úplne všetko. Produkt taktiež plánujeme rozšíriť o ďalšie okamžité akustické alebo vizuálne výstrahy, aby sme dokázali naštartovať pud sebazáchovy ľudí, ktorí sa pri prechádzaní cez priecestie pozabudnú,“ uzatvára Lukáš.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech