Tlmočiť do posunkového jazyka sa dá aj rockový koncert. Od septembra budú môcť takíto tlmočníci študovať aj na Slovensku

  • Na Trnavskej univerzite sa bude od septembra otvárať nový jazykový študijný odbor, bude však nielen pre počujúcich ale aj nepočujúcich
  • Sú v prvom rade jazykovou kultúrnou menšinou, nie znevýhodnenými občanmi so zdravotným postihnutím
znakovanie
Jaroslav Cehelský/unsplash.com
  • Na Trnavskej univerzite sa bude od septembra otvárať nový jazykový študijný odbor, bude však nielen pre počujúcich ale aj nepočujúcich
  • Sú v prvom rade jazykovou kultúrnou menšinou, nie znevýhodnenými občanmi so zdravotným postihnutím

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Tak sa bude volať prvý profesijne orientovaný bakalársky študijný program, ktorý do svojich osnov zaradila Trnavská univerzita v Trnave. Absolventi sa stanú tlmočníkmi do posunkového jazyka.

V článku sa dozvieš aj to:

  • prečo takýto odbor na Slovensku vzniká
  • ako sa dá do posunkového jazyka pretlmočiť akákoľvek moderná pieseň
  • či má každá krajina svoj vlastný posunkový jazyk
  • ako výrazne sa líši percento tlmočníkov do posunkového jazyka na Slovensku a v Nórsku

V našej krajine ale aj vo svete ich je ako šafránu a mnohí ani nevedia, že takáto profesia vôbec existuje. Do posunkového jazyka sa dá tlmočiť napríklad aj hymna. Stalo sa tak nedávno, začiatkom februára, keď sa v Miami konal Super Bowl. Nepočujúca americká umelkyňa Christine Sun Kim poskytla tlmočenú verziu národnej hymny v americkom posunkovom jazyku.

Nedostatok tlmočníkov

Program bude zatiaľ len bakalársky a študovať ho budeš, v prípade záujmu musieť štyri roky a to na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Vznikol z nutnosti zvýšenia tlmočníckych posíl posunkového jazyka v krajine.

Novoakreditovaný študijný program je zameraný na odstraňovanie bariér, ktoré delia nepočujúcich od tých, ktorí takéto znevýhodnenie nemajú. Som nesmierne rád, že sme prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá bude môcť pripravovať vysokoškolsky vzdelaných tlmočníkov do posunkovej reči a verím, že je to pre univerzitu krok správnym smerom,“ vyhlásil v univerzitnej správe rektor René Bílik.

Učiť sa nebudeš len samotnej zručnosti tlmočenia. Vzdeláš sa v oblasti problematiky života nepočujúcich ľudí.

Do posuniek vedia títo tlmočníci preložiť aj hudbu, divadelné texty alebo iné druhy performatívneho umenia. Nepočujúci človek sa tak stáva plnohodnotným členom spoločnosti a jazyková bariéra nielen v prípade samotných nepočujúcich, ale predovšetkým rodičov, či ďalších záujemcov, ktorí by chceli mať s posunkovým jazykom kontakt.

Budúci tlmočníci by mali ľuďom pomáhať v bežnej komunikácii, v škole, na úrade ale aj u lekára. Možno to tak nevyzerá, no títo absolventi majú skutočne širokú škálu uplatnenia. Trnavská univerzita však enormný počet záujemcov neočakáva.

Zo skúseností vieme, že bližší vzťah a záujem o nepočujúcich majú predovšetkým ich rodinní príslušníci. Očakávame teda najväčší záujem z tejto komunity,“ hovorí Matúš Demko z oddelenia marketingu Trnavskej univerzity v Trnave. Niektorý z predmetov si však budú môcť zvoliť aj študenti z iných študijných odborov ako výberový predmet. Takýmto činom pomôžu komunite zväčšovať sa.

Živou pozvánkou stať sa študentom Slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich bola Barbara Randušková. V súčasnosti pôsobí ako tlmočníčka do posunkovej reči a jazyk sa učila v OZ Myslím, ktoré je centrom kultúry Nepočujúcich.

V roku 2012 začala s kurzom a vďaka následnej práci OZ začala používala posunkový jazyk dennodenne v práci s kolegami. Barbara je jedna z tých tlmočníkov, ktorí dokážu tlmočiť aj hudbu.

Tlmočník, ktorý robí umelecké tlmočenie, by určite mal mať k hudbe vzťah, mal by mať hudobný sluch, a byť aj trošku pohybovo zdatný,“ vysvetľuje Barbara pre StartitUp a dodáva, že umelecké tlmočenie nie je tanec,  je to však úplne iný druh a forma posunkovania ako v bežnom tlmočení.

Jaroslav Cehlárik je riaditelom Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých a od septembra bude jedným z pedagógov nového študijného programu. Preto sme sa na situáciu ohľadom tlmočenia slovenského jazyka do jazyka posunkového opýtali priamo jeho.

Je to vôbec prvý raz, kedy na Slovensku bude nielen vyučovaný program Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, no novinkou je aj to, že sami nepočujúci sa dostávajú do roly učiteľov. Ako táto myšlienka vznikla?

Áno, my nepočujúci máme svoj jazyk, preto vyučovanie nepočujúcimi je najlepší spôsob ako vyučovať, keďže sme ľudia z praxe.  Sme veľmi radi, že sa nám podarilo spraviť tento profesijne orientovaný odbor a nie len nejaký odbor, kde by sa vyučovala len „nudná“ teória.

V Trnavskej asociácii sluchovo postihnutých (TASPO), kde zabezpečujeme tlmočnícku službu pre nepočujúcich klientov v Trnavskom kraji, máme veľký problém, nemáme ako zamestnávať tlmočníkov, ale s týmto sa nepasujeme len my, ale celé Slovensko. Máme strašný veľký dopyt a ponuka je mizivá. Dlhé roky je to tu na Slovensku tak, že ako jediný štát systematický nevzdelávame budúcich tlmočníkov slovenského posunkového jazyka. Preto som rozhodol to riešiť. Vyhľadal som univerzitu a začal som ich presviedčať, aby sme niečo takéto urobili. Bolo veľmi náročné zostaviť tím ľudí s potrebnými titulmi. Veľký zlom nastal, keď som vzal dekanku Trnavskej univerzity do Bruselu a tam na vlastné oči videla, ako to tlmočenie v praxi na takýchto medzinárodných podujatiach vyzerá a to akoby odštartovalo prípravy k vzniku odboru, až po jeho otvorenie.

Situácia je teda stále kritická.

Áno, situácia je veľmi kritická. Pracuje nám tu okolo 25 tlmočníkov na niekoľko tisíc nepočujúcich. Keď to porovnáme s Nórskom, ktoré má približne rovnaký počet obyvateľov, majú ich k dispozícii nad 600, a počet dokonca narastá. Situácia u nás je v porovnaní s týmto naozaj katastrofálna.

zdroj: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Budú môcť po štyroch rokoch ukončeného bakalárskeho štúdia pôsobiť absolventi ako tlmočníci na Slovensku a pomôcť tak zlepšiť tento alarmujúci stav?

Áno, budú môcť pracovať kdekoľvek na Slovensku. Ak budú poctiví, majú veľkú šancu pracovať hneď po skončení štúdia. Tlmočenie je potrebné pre bežné veci napr. v úradoch či u lekára. Plánujeme aj magisterské štúdium, kde študenti získajú ešte hlbšie poznatky na súdne tlmočenie, tlmočenie v televízii a podobne.

Aký predmet budete vyučovať vy konkrétne?

Ja budem vyučovať Konverzácie v slovenskom posunkovom jazyku, Etiku tlmočenia pre tlmočníkov a ako organizácia budeme zabezpečovať aj prax pre študentov.

Vy ste sa posunkovať naučili v nejakej inštitúcii?

Ja som nepočujúci, slovenský posunkový jazyk som si osvojil v detstve, v škole pre sluchovo postihnutých. Je to môj materinský jazyk. Mnohí počujúci tlmočníci majú nepočujúcich rodičov a práve od rodičov sa naučili slovenský posunkový jazyk. Máme niektorých tlmočníkov, ktorí sa naučili SPJ na kurze. Ale len na kurze to nestačí, je potrebné hlbšie a dôkladnejšie vzdelávanie.

Dokážu sa ľudia tým, že ovládajú jeden posunkový jazyk dorozumievať medzinárodne?

Kazdý štát má svoj národný posunkový jazyk. Medzinárodne posunkovanie používame, keď komunikujeme so zahraničnými nepočujúcimi. Rovnako ako to majú počujúci s angličtinou.

Okrem umeleckého tlmočenia do posunkového jazyka, ktoré je mne osobne najznámejšie, aké iné ešte existuje?

V umelecké tlmočenie obsahuje rôzne podskupiny: divadelné tlmočenie (tieňové tlmočenie, atď). Potom ešte existuje taktilné tlmočenie pre hluchoslepých.

zdroj: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Existuje nejaká najbizarnejšia situácia, ktorú ste vy osobne tlmočili?

Ako som spomínal, ja som nepočujúci, ale z mojej skúsenosti, čo vnímam ako najhoršie tlmočenie bola politická diskusia, z anglického jazyka do slovenského posunkového jazyka.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech