Toto mesto ako prvé na Slovensku zavádza aplikáciu na ochranu občanov

  • Nová mobilná aplikácia, ktorú nedávno predstavilo mesto Kežmarok, má zvýšiť pocit bezpečia a pomôcť ľuďom v núdzi
  • Kežmarčania si odteraz môžu privolať pomoc vďaka aplikácii s názvom MSP SOS
com (2)
pixabay.com
  • Nová mobilná aplikácia, ktorú nedávno predstavilo mesto Kežmarok, má zvýšiť pocit bezpečia a pomôcť ľuďom v núdzi
  • Kežmarčania si odteraz môžu privolať pomoc vďaka aplikácii s názvom MSP SOS

„Kežmarok je prvým mestom na Slovensku, ktoré ponúka takúto službu. Jednou z našich priorít je zvyšovanie bezpečnosti občanov, preto sme potrebovali vytvoriť aplikáciu, vďaka ktorej sa môžu občania cítiť bezpečnejšie a komfortnejšie,“ ozrejmil pre TASR primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Používateľ sa do aplikácie zaregistruje pomocou mena, priezviska a čísla, na ktoré mu po registrácií príde aktivačný kód. Následne môže túto aplikáciu používať na vytvorenie SOS hlásenia, vybrať si z 5 typov preddefinovaných hlásení alebo môže pomocou aplikácie zavolať mestskú políciu.

zdroj: AppStore

Pri každom type hlásenia sa na dispečing odošlú údaje o polohe ( ak sú dostupné ) a taktiež aj informácie o používateľovi. Dispečér tak môže osobu kontaktovať pre získanie informácií a taktiež vyslaná hliadka vie presnú polohu daného hlásenia.

Vývojárom mobilnej služby je slovenská spoločnosť TSS Group. „Poplach sa automaticky spustí po stlačení tlačidla MSP SOS. Na monitore mestskej polície sa ukáže poloha občana v núdzi a ak je osoba v zábere kamier, tak ju zameria aj kamera,“ vysvetlil technický riaditeľ spoločnosti Ondrej Sokol.

Aplikáciu si môžu občania stiahnuť bezplatne cez  internet, no používať ju zatiaľ budú vedieť len v Kežmarku a v jeho katastri. Aplikácia bola vyvinutá pre mestskú políciu v Kežmarku ako pilotný projekt. Stiahnuť sa dá na Google Play ale aj v App Store.

Slovenská aplikácia BeeSafe prerazila aj vo svete 

Podobnou aplikáciou ako je MSP SOS je aj appka z dielne slovenských vývojárov s názvom BeeSafe. Ide o bez­peč­nostnú appku, ktorá sle­duje pra­vi­delnú ak­ti­vitu po­u­ží­va­teľa a au­to­ma­ticky vy­hod­notí, keď sa na­chá­dza v ne­bez­peč­nej si­tu­ácii. V roku 2015 ju uviedli na trh Michal Káčerík a Peter Stražovec. Spoločnosť BeeSafe s.r.o. sa v roku 2017 dostala do zisku z -9 921 eur na 13 964 eur a tržby jej narástli o 65 % na 30 257 eur.

Čo však bolo prvotným impulzom na založenie appky? „Pri­bližne pred 15 rokmi som sto­po­val. Keďže som ne­poz­nal šo­féra, tak ako je­diné rie­še­nie mo­jej bez­peč­nosti som vy­užil sms, ktorú som po­slal ka­mo­šovi. Na­pí­sal som ŠPZ auta a kam idem, a že ak sa ne­oz­vem do pol ho­diny, nech za­čne niečo rie­šiť. Celá táto si­tu­ácia mi tak­po­ve­diac utk­vela v pa­mäti, a keď sa blí­žil Star­tup We­e­kend Ži­lina, na­vrhol som Pe­ťovi, či tento ná­pad ne­pre­me­níme na ap­li­ká­ciu. Na­ko­niec sme sa roz­hodli, že ideme do toho a od vtedy na tom ma­káme,” hovorí spoluzakladateľ BeeSafe, Michal.

BeeSafe je vlastne tvoj osobný bezpečnostný servis novej generácie založený na GPS, ktorý upozorní tvojich rodinných príslušníkov či priateľov v prípade, keď sa ocitneš v nebezpečenstve. Aplikácia obdržala niekoľko ocenení. Aktuálne má BeeSafe na svojom konte už viac ako 7000 stiahnutí a 250 aktívnych prihlásení z viac ako 60 krajín po celom svete.

BeeSafe však dnes už nie je len o bezpečnosti jednotlivcov. Jej zakladatelia sa rozhodli zacieliť hneď na niekoľko segmentov. Aplikácia je nápomocná napríklad firmám, ktorých zamestnanci pracujú osamote v nebezpečnom prostredí. Jej používateľmi sú však aj seniori, ktorí potrebujú asistenciu rodiny. Implementovať si ju môžu taktiež mestá, ako urobili napríklad Piešťany.

Výsledkom BeeSafe – Bezpečné mesto je aj vďaka aktívnej účasti obyvateľov Mapa bezpečného mesta. Z tejto mapy je možné určiť kde a kedy ľudia najviac vnímajú nebezpečenstvo a tiež o aký druh nebezpečenstva sa jedná. Na základe zhotovenej analýzy môže správa mesta a polícia podniknúť konkrétne kroky pre obmedzenie až úplné odstránenie takýchto oblastí.

Riešenie problému môže byť v mnohých prípadoch veľmi jednoduché, či už pôjde o pridanie pouličnej lampy, správne nasmerovanie bezpečnostnej kamery alebo vyslanie policajnej hliadky v inkriminovanej dobe na konkrétne miesto.

zdroj: TASR, beesafe.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK