Toto sú najlepšie základné a stredné školy na Slovensku. Nájdeš ich v Košiciach, Trnave aj v Bratislave

  • Školy boli hodnotené podľa výsledkov testovania 5. a 9. ročníka a maturitných skúšok
  • Najlepšie gymnáziá sú v Bratislave
  • Najvyšší počet bodov, a to 9,72 z 10 dosiahla ZŠ v Košiciach
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Školy boli hodnotené podľa výsledkov testovania 5. a 9. ročníka a maturitných skúšok
  • Najlepšie gymnáziá sú v Bratislave
  • Najvyšší počet bodov, a to 9,72 z 10 dosiahla ZŠ v Košiciach

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO nedávno zverejnil zoznam najlepších základných a stredných škôl. Zostavený bol na základe testovania žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ a výsledkov maturít. Pribudli v ňom tiež výsledky externej časti maturitných skúšok. Údaje sa týkajú školského roka 2018/2019 a testovali sa znalosti žiakov z ich materinského jazyka, cudzieho jazyka (angličtina alebo nemčina na úrovniach B1, B2 alebo C1) a matematiky.

Najlepšiu základnú školu majú Košice, je ňou základná škola Krosniakova 4. V celkovom hodnotení dosiahla 9,72 boda. Najlepšiu strednú odbornú školu nájdeš v Trnave, študenti na Obchodnej akadémii na Kukučínovej 2 získali 8,51 boda. Bratislava má to najlepšie gymnázium, Gymnázium Jura Hronca dosiahlo 9,58 boda.

Na ďalších miestach sa v rebríčku základných škôl ocitla základná škola Kollárova 2 vo Svätom Jure a tretie miesto získala základná škola T. J. Moussona 4 v Michalovciach. Z bratislavských je najlepšia súkromná základná škola pre nadané deti na Bajkalskej 20.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Zo stredných odborných škôl obsadila druhé miesto SOŠ elektrotechnická na Plzenskej 1 v Prešove a SOŠ na Farskej 23 v Nitre. Druhé najlepšie gymnázium sa nachádza v Košiciach na Poštovej 9. Tretím najlepším gymnáziom je to pre mimoriadne nadané deti na Teplickej 7 v Bratislave.

Inštitút INEKO zároveň upozorňuje na to, že školy sú zoradené iba podľa výsledkov testov a rebríček nezohľadňuje ďalšie demografické faktory, ktoré mohli ovplyvniť ich výsledky.

„Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu, ako aj na portáli skoly.ineko.sk, komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“ vyjadruje sa INEKO. Všetky rebríčky si môžeš pozrieť na stránke Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.

Podobné testovanie sa tento rok dialo aj v novembri, no zúčastnili sa ho iba stredné odborné školy a gymnázia. Na prvom mieste sa vtedy umiestnilo gymnázium Metodova 2 v Bratislave a Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2 v Bratislave.

Celé výsledky si môžeš pozrieť v našom článku: 20 slovenských stredných škôl je dlhodobo nad priemerom. Patrí medzi ne aj tá tvoja?

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK