20 slovenských stredných škôl je dlhodobo nad priemerom. Patrí medzi ne aj tá tvoja?

  • Na Slovensku prebehlo testovanie stredných škôl
  • Okrem výsledkov z Maturity 2019 dostávajú riaditelia stredných vzdelávacích inštitúcií aj informácie o úrovni Slovenského jazyka a literatúry
  • 20 slovenských škôl je dlhodobo nadpriemerných
skoly
unsplash
  • Na Slovensku prebehlo testovanie stredných škôl
  • Okrem výsledkov z Maturity 2019 dostávajú riaditelia stredných vzdelávacích inštitúcií aj informácie o úrovni Slovenského jazyka a literatúry
  • 20 slovenských škôl je dlhodobo nadpriemerných

Študenti stredných škôl a gymnázií sú každoročne testovaní ešte predtým, než pristúpia k samotnej maturitnej skúške. Takéto kritériá zadala totiž Európska únia a vykonávajú sa vo všetkých členských krajinách. Špeciálny dôraz sa kladie na úroveň výučby slovenského jazyka a literatúry.

Z 557 stredných škôl je 20 dlhodobo nadpriemerných

Testovanie 9 ti je možno známejšie ako test, ktorý si musel povinne absolvovať v 9.ročníku základnej školy. Tento testovací systém preveril tvoje vedomosti zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky. O 4 roky neskôr sa však žiaci a študenti testujú opäť.

Ide o to, aby sa zistilo, akým tempom sa počas stredoškolského štúdia  vyučovalo a akú úroveň vzdelania nadobudli. Súčet týchto výsledkov sa neskôr priemeruje a posiela sa jednotlivým stredným školám. Na základe toho vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania úroveň a kvalitu vzdelávacích zariadení v našej krajine. Stalo sa tak už po piaty raz.

Hodnotí sa takzvaná pridaná hodnota. To znamená rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Zohľadnuje sa v nej to, s akou úrovňou vedomostí bol žiak na strednú školu prijatý. Ide teda o progres, ktorý študent počas 4 rokoch strávených v školských laviciach dosiahol.

 „Stalo sa štandardom, že stredné školy na Slovensku majú možnosť na základe týchto objektívnych informácií vyhodnotiť, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Metodiku meraní pripravujeme tak, aby sa spoľahlivosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní pre školy stále zvyšovala,“ vysvetlila pre Ministerstsvo školstva SR riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Nad priemernou úrovňou očakávania bolo 20 slovenských stredných škôl,z toho 6 gymnázií a 14 stredných odborných škôl.

Prvé miesto medzi gymnáziami si už dlhšie drží bratislavské gymnázium na Metodovej 2, na druhom mieste skončilo Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach a tretie je sučiasnke Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.

zdroj: TS minedu.sk

Čo sa týka stredných odborných škôl, na prvom mieste sa umiestnila bratislavská Stredná odborná škola pedagogická, ďalšími dvomi v poradí sú Obchodné akadémie v Senici a Trnave.

zdroj: archív: TS minedu.sk

Zaostávame v matematike, čítaní a prírodných vedách

Ak má krajina investovať do vzdelávania, mala by predovšetkým investovať do učiteľov. „Úspech každej reformy vzdelávania závisí od učiteľov – a práve preto je pre vybudovanie skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 nevyhnutne potrebné lepšie napĺňať ich potreby,“ povedal pre Európsku komisiu Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

Európska únia ponúka študentom mnohé interaktívne formy vzdelávania doma aj v zahraničí. Máš možnosť zapojiť sa do projektom Erasmus+, ale aj Socrates. Môžeš cestovať, vzdelávať sa, praxovať v európskych inštitúciách.

Výsledky Monitora však poukazujú na nedostatky slovenského školstva. Najzávažnejším nedostatkom je stále stúpajúci podiel 15-ročných ľudí, ktorí dosahujú nedostatočné výsledky v matematike, čítaní a prírodných vedách. To ukazuje, že kvalita vzdelávania sa nezlepšuje.

Nie je to prekvapivé, keď sa pozrieme napríklad na akútny nedostatok učebníc a ich kvalitu v našom školstve. So slabými výsledkami súvisia aj nedostatočné investície do vzdelávania učiteľov, čo kritizuje priamo Monitor. Pritom ministerstvo má až dve organizácie, ktoré by mali učiteľov vzdelávať. Ako teda riadilo ich prácu za posledné 4 roky?“ pýta sa v tlačovej správe Branislav Gröhling, poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo.

Monitor tiež zdôrazňuje, že výdavky na vzdelávanie medzi rokmi 2009 a 2018 tiež klesli. Evidujeme stále väčší nárast predčasného ukončenia školskej dochádzky, pričom na východe Slovenska je to až 14 %.

Zdroj: TS SaS, minedu.sk, ec.europa.eu

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech