S tou­to 3D tla­čiar­ňou si môžeš vytla­čiť oble­če­nie pod­ľa vlast­ný­ch pred­stáv

Timotej Vančo / 4. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: kniterate.com

Máš nápad na novú mód­nu vychy­táv­ku, ale nemáš ju ako vytvo­riť? Špa­niel­sky dizaj­nér pri­chá­dza z ino­va­tív­nym rie­še­ním v podo­be stro­ja, kto­rý ti uši­je aké­koľ­vek oble­če­nie.

Známy španielsky dizajnér Gerard Rubio je späť na scéne a prináša revolučnú novinku. Pomocou jeho super vynálezu – Kniterate, si dokážeš vytvoriť oblečenie podľa vlastných predstáv. Tento stroj, ktorý bol inšpirovaný hlavne 3D tlačou, pracuje na veľmi jednoduchom softvére pre bežného užívateľa. Ten umožňuje editovanie a vytváranie vlastných tém a návrhov. Svoje nové nápady si taktiež dokážeš do softvéra nahrať jednoduchým uploadom obrázku.

foto: kniterate.com

Španielsky dizajnér bol inšpirovaný bežnými šijúcimi mašinami s možnosťou tvorby oblečenia pre všetkých ľudí s rôznymi veľkosťami, potrebami a snami tvoriť vlastné oblečenie. Inovatívny produkt je zameraný aj na tých, ktorí síce nemusia tvoriť nové oblečenie pre seba, ale môžu tvoriť na zákazku. Je to teda nová možnosť, ako si privyrobiť a svojím spôsobom aj podnikať alebo tvoriť oblečenie pre módnu značku. Pomocou Kniterate taktiež šetríš materiál, lebo oblečenie, ktoré vytváraš je robené s presnými rozmermi pre teba alebo zákazníka.

foto:  kniterate.com

Vo svojom jadre je Kniterate v podstate moderný stroj na šitie. Je vybavený stovkami počítačom riadených ihiel, ktoré spolu vedia vytvoriť jeden krásny, farebný výtvor na nosenie v akejkoľvek veľkosti. Podľa dizajnéra – Rubia, je softvér pre Kniterate stále vo vývoji, ale patrí k hlavným cieľom spoločnosti, ktoré chcú okamžite dokončiť. Tím programátorov tiež plánuje uviesť aj webovú aplikáciu, kde by si ľudia mohli vytvárať vlastné návrhy a následne si ich doma ušiť.

foto: kniterate.com

Pre Kniterate nedávno začala kampaň na Kickstarteri. Počas jednej hodiny projekt dosiahol svoj cieľ a to vyzbierať 100 000 dolárov.

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)