Tou­to solár­nou pás­kou si dobi­ješ smart­fón aj s vlast­ným oble­če­ním

Vladimír Chott / 28. marca 2017 / Tech a inovácie

zdroj: energy.sandia.gov

Pred­stav si, že si budeš môcť nabiť svoj smart­fón, tab­let ale­bo note­bo­ok počas toho, ako krá­čaš po uli­ci ces­tou do prá­ce či do ško­ly. A to všet­ko len vďa­ka špe­ciál­nym solár­nym pane­lom, kto­ré si pri­pneš na svoj batoh, taš­ku ale­bo dokon­ca aj oble­če­nie.

Solárna energia, ako jeden z hlavných pilierov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, sa stáva čoraz viac populárnejšia a diskutovanejšia. Vedcom teda neostáva nič iné, ako vytvoriť efektívnejšie, účinnejšie a cenovo dostupnejšie solárne panely.

Zakladateľ spoločnosti mPower Technology Murat Okandan prišiel s nápadom na využitie solárnych článkov, ktoré svojím tvarom a hrúbkou pripomínajú obyčajnú lepiacu pásku. Ešte ako bývalý zamestnanec pracoval v americkom laboratóriu Sandia National Laboratories na výskume tzv. „dračej šupiny“.

Zdroj: energy.sandia.gov

Táto tenká vrstva, pripomínajúca šupiny z draka, je vytvorená z veľkého množstva fotovoltaických článkov, ktoré sú vyrobené z kryštalického silikónu. Tento špeciálny typ silikónu využije stokrát menej materiálu na generovanie rovnakého množstva energie ako potrebuje klasický solárny článok. V momente, kedy svetlo zažiari na malé silikónové bodky nachádzajúce sa na povrchu „solárnej pásky“, vznikne pohyb elektrónov v obvode. Tento jav vytvorí elektrinu, ktorú je potom možné hneď využiť na nabíjanie zariadení či na uchovanie v batériách pre ich neskoršie použitie.

Zdroj: energy.sandia.gov

Jednou z výhod týchto článkov je ich flexibilita. Dokážu sa dokonca ohnúť ako papier. „Tieto články sú oveľa spoľahlivejšie a zároveň majú nižšie náklady na energiu ako klasické fotovoltaické články. Kľúčovým prvkom je kryštalický silikón. Ak ohnete alebo napnete klasický silikón, zlomí sa. Vďaka našej technológii sú články prakticky nerozbitné. Umožňuje nám to využiť ich aj v spojení s pružnými materiálmi.“ povedal Murat.

Využitie týchto článkov by tak nemalo hranice. Vďaka svojej ohybnosti a zároveň pevnosti by sme nimi vedeli v budúcnosti nabiť naše smartfóny len tak vo vrecku košele, na ktorom by sme mali našitý malý solárny panel.

Zdroj: http://inhabitat.com

Pridať komentár (0)