Umelé slnečné hodiny, ktoré uka­zujú čas ako digi­tálne

Barbora Prochovníková / 26. februára 2016 / Tools a produktivita

Fran­cúz­sky dizaj­nér­sky obchod Mojop­tix navrhol pomo­cou 3D tla­čiarne slnečné hodiny, ktoré uka­zujú čas veľmi podob­ným spô­so­bom, ako tie digi­tálne.

3d-printed-digital-sundial-sun-clock-mojoptix-151

foto: boredpanda.com

Plas­tový kom­po­nent má v sebe zakom­po­no­vané tenké diery, ktoré v tieni tvo­ria digi­tálne čís­lice. Ako sa tieň hýbe, mení sa aj čas.

Čas sa zobra­zuje v 20-minú­to­vých inter­va­loch a fun­guje len vtedy, pocho­pi­teľne, keď svieti slnko. Digi­tal Sun­dial si môžete zakú­piť cez Etsy za 69 eur.

3d-printed-digital-sundial-sun-clock-mojoptix-12

foto: boredpanda.com

3d-printed-digital-sundial-sun-clock-mojoptix-5

foto: boredpanda.com

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda.com

Pridať komentár (0)