Upracme (si) Slovensko – Svetový čistiaci deň 2018

  • Naskytol sa aj Tebe podobný pohľad? Vyhovuje Ti mať takéto „skladisko“ vo svojom okolí? Aká bola Tvoja reakcia, keď si videl rovnako znečistené miesto? Iba si sklonil hlavu a pokračoval ďalej vo svojej ceste alebo si si povedal, že treba s tým niečo urobiť?
  • Naskytol sa aj Tebe podobný pohľad? Vyhovuje Ti mať takéto „skladisko“ vo svojom okolí? Aká bola Tvoja reakcia, keď si videl rovnako znečistené miesto? Iba si sklonil hlavu a pokračoval ďalej vo svojej ceste alebo si si povedal, že treba s tým niečo urobiť?

Ak pat­ríš me­dzi ľudí, ktorí sú zne­chu­tení sú­čas­nou si­tu­áciou s nad­mer­ným vý­sky­tom od­padu na ve­rej­ných prie­s­trans­tvách, ur­čite by si si ne­mal ne­chať ujsť 15. sep­tem­bra Sve­tový čis­tiaci deň. Je to deň ve­no­vaný upra­to­va­niu ne­le­gál­nych sk­lá­dok a od­padu po ce­lej Zemi a tento rok sa pr­vý­krát pri­pojí aj Slo­ven­sko. Ty sa môžeš tiež pridať ku podujatiu ako dobrovoľník alebo organizátor a pomôcť tak upratať svoje okolie.

 

Ako to celé začalo?

Príbeh Svetového čistiaceho dňa začal v roku 2008 v Estónsku (vtedy ešte národné) hnutie Let’s Do It usporiadalo udalosť, ktorej sa zúčastnilo 50 000 obyvateľov a spoločne vyčistili za jeden deň celú krajinu. Počas desiatich rokov sa povedomie o tejto myšlienke rozšírilo do 150 štátov sveta. Do dnešného dňa sa zapojilo okolo 21 miliónov ľudí a vyzbierali viac ako 500 000 ton odpadu. Let’s Do It sa postupne rozširovalo do viacerých krajín, až z toho postupne vznikla myšlienka urobiť jeden Svetový upratovací deň. Ambíciou je zapojiť 150 krajín a milióny dobrovoľníkov, ktorí budú počas jedného dňa naraz čistiť svoje okolie. Toto podujatie slúži zároveň aj na zbieranie dát z celého sveta, aby sme vedeli náš odpadový problém monitorovať a riešiť. Ako jeden z nástrojov sa používa mobilná aplikácia TrashOut, ktorá je pôvodom zo Slovenska a teraz je globálnym partnerom pre toto podujatie. Tá slúži práve na nahlasovanie čiernych skládok a ich monitorovanie. Zároveň si vďaka nej môžete nájsť najbližší zberný dvor alebo kôš podľa typu odpadu, ktorého sa chcete zbaviť.

 

Prečo ho chceme priniesť na Slovensko?

Záleží nám na našej rodnej zemi, na jej krásnej prírode, a preto by sme ju chceli spoločnými silami zbaviť odpadu, ktorý sa tu za roky ignorancie a ľahostajnosti nazhromaždil. Chceme sa prechádzať po čistých námestiach, parkoch, lúkach, či vyliezť napr. na Kriváň bez toho, aby sme okolo seba videli krabičky od cigariet, či vyhodené plechovky od piva. Svetový čistiaci deň je skvelou príležitosťou ukázať sebe i svetu, že aj Slovensko sa vie zjednotiť pre dobrú vec a dňa 15. septembra vyjde do ulíc miest, obcí a okolitých lesov, aby prispelo k potrebnej zmene. Vieme, že na Slovensku máme problém s odpadom. Recyklujeme málo a sme na chvoste spomedzi krajín Európskej únie. Zároveň máme na Slovensku cez aplikáciu     TrashOut nahlásených viac ako 6 tisíc čiernych skládok. Pozitívne je, že z toho minimálne 1 tisíc už bolo vyčistených. My sa chystáme prispieť k vyčisteniu ďalších.

Čo chceme dosiahnuť?

Radi by sme ukázali ostatným, že zbierať odpadky nie je hanba. Práve naopak, mali by sme to robiť s akousi hrdosťou, lebo robíme niečo pre seba, pre čistejšiu Zem. Každému z nás záleží na lepšej budúcnosti pre nás a naše deti a tá by nemala byť spojená so špinavou krajinou.

Súhlasíš? Tak sa zapoj!

Príď aj ty 15. septembra na určené miesto v tvojom okolí a pridaj sa k miliónom dobrovoľníkov z celého sveta v zbere odpadkov z miest, kde nepatria. Ak nevieš o organizovanom zbere v mieste tvojho bydliska, prihlás sa za lokálneho organizátora. Nakopni svoje okolie k činu, lebo ak raz zdvihneš odpad zo zeme, už ho tam sám nikdy nehodíš. Bližšie informácie nájdeš na Facebook udalosti.

Na záver si dovolíme ešte pridať jedno africké príslovie: Keď veľa malých ľudí, na veľa malých miestach, spraví veľa malých skutkov, až vtedy sa svet začne meniť.  

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK