Úspeš­ná pre­mi­é­ra app­ky CHATR.tv v pre­hľad­nej info­gra­fi­ke

Ľudovít Nastišin / 25. mája 2015 / Business

Ambi­ci­óz­ny star­tup CHATR.tv má za sebou úspeš­nú pre­mi­é­ru v tele­víz­nom sve­te. Exklu­zív­ne v spo­lu­prá­ci s RTVS počas najo­ča­ká­va­nej­šie­ho podu­ja­tia roka, Maj­strovs­tiev sve­ta 2015 v ľado­vom hoke­ji sa uží­va­te­lia zozná­mi­li s inte­rak­tív­nou app­kou CHATR.tv.

 

Za menej ako 12 dní si appku stiahlo viac ako 30.000 užívateľov a použitá bola viac ako 100.000 krát. Diváci sa počas 7 slovenských zápasov mali možnosť zapojiť do vysielania, diskutovať s ostatnými divákmi, hlasovať alebo položiť otázku pre trénera. Prostredníctvom CHATR.tv napísali 27 tisíc príspevkov a z toho viac ako 580 užívateľov videlo svoj príspevok priamo v televíznom prenose.

Z pohľadu využívania aplikácie boli najatraktívnejšie zápasy SVK - NOR a SVK - RUS, kde v priebehu 2 hodín zaslali užívatelia do CHATR.tv viac ako 4 tisíc príspevkov. Neraz boli komentáre búrlivé a najväčšia diskusia sa točila okolo hokejistov: J. Laca, M. Gáboríka, T. Tatar. Spomedzi našich chlapcov v ankete o najlepšieho hráča turnaja zvíťazil Ján Laco.

 

 

 

zdroj: chatr.tv

Pridať komentár (0)