Úspeš­ný NOY­BE chys­tá zme­ny

Lukáš Gašparík jr. / 5. februára 2015 / Business

Pôvod­ná ver­zia apli­ká­cie NOY­BE sa sta­la najs­ťa­ho­va­nej­šou iOS hrou slo­ven­skej pro­duk­cie v his­tó­rii Slo­ven­ska. Nie­koľ­ko týž­dňov sa drža­la v reb­ríč­ko­ch App Sto­ru na prvý­ch prieč­ka­ch na Slo­ven­sku, v Čes­kej repub­li­ke, Poľ­sku či Maďar­sku. Do dneš­né­ho dňa máme zazna­me­na­ný­ch vyše 13,000 uni­kát­ny­ch stia­hnu­tí z celé­ho sve­ta.

 

Vydanie updatu do Apple App Store je naplánované na 5. Marca 2015. Update prinesie fixáciu drobných technických chýb z pôvodnej verzie, ale sa hra dočká aj väčších zmien. Spomenieme napríklad nové postavičky s novými schopnosťami, možnosť využitia checkpointov či online rebríček. Update bude taktiež obsahovať unikátne ovládanie herného menu.

Hra však naďalej zostáva verná svojej prvotine na poli “rýchlych hier” - využitie akcelerometra pri ovládaní postáv.

 

 

 

Jedná sa o bezplatnú hru pre iOS zariadenia - konkrétne pre Apple iPhone od verzie 4 až po najnovšie modely iPhone 6 a iPhone 6 Plus a iPad.

Hra nadväzuje na známe tzv. “rýchle hry” typu slávneho Flappy Bird, Splashy Fish, Amazing Thief, Stick Hero a iné z tejto kategórie. NOYBE je však výnimočný a odlišný predovšetkým tým, že jeho ovládanie nespočíva v “tapovaní” na obrazovku a udržaní sa tak v hre, ale využíva ako prvá z “rýchlych hier” akcelometer iPhonu - teda sa ovláda pomocou pohybu samotného telefónu.

 

 

Hlavný hrdina hry je spomenutý už v samotnom názve - chutná, žltá, chlpatá postavička s menom NOYBE, vďaka ktorej si aj tí najmenší dokážu trénovať motorické schopnosti. Starší užívatelia a gejmeri sa zas pomocou NOYBEho vedia prekonávať svoje najvyššie skóre či tráviť voľnú chvílu.

 

O Noybe sa ďalej dočítate aj v našom prvom článku o tejto hre práve TU.

 

 

zdroj: TS Noybe

Pridať komentár (0)