Väčšina slovenských študentov si vyberá humanitné predmety. Stali sme sa tak montážnou dielňou EÚ

  • Slovensko sa stalo prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl
  • Ich počet sa totiž zvyšuje, no kvalita vysokého školstva je nízka
  • Vláda preto predstaví stratégiu zvládnutia zmien, ktoré prináša takzvaná štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov
TASR – Jaroslav Novák, ilustračná
  • Slovensko sa stalo prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl
  • Ich počet sa totiž zvyšuje, no kvalita vysokého školstva je nízka
  • Vláda preto predstaví stratégiu zvládnutia zmien, ktoré prináša takzvaná štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov

Problémom Slovenska už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta. A to nielen teraz, ale najmä do budúcnosti. Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však hovoria, že pribudnú nové pozície. 

Školstvo stojí na hlave 

Kľúčom k zabezpečeniu pracovných síl pre potreby zamestnávateľov v budúcnosti je preto aj správne zamerané vzdelávanie Slovákov. Veľké výzvy preto stoja pred rezortom školstva. 

zdroj: unsplash.com

„V prvom rade treba základné školstvo postaviť v mnohých oblastiach z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, po čom voláme. Ak na základných školách nezaujmeme deti tým, aby študovali prírodovedné predmety, ak nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak, žiaľbohu, v tejto ceste nebudú úspešní. Vidíme, že väčšina mladých si na štúdium vyberá humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v oblasti technických vied,“ upozornila štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová. 

Zámerom rezortu školstva je preto napríklad zaviesť matematiku ako povinný maturitný predmet.

Ako bude vyzerať slovenský trh práce v roku 2030?

Do roku 2030 môže byť na Slovensku čiastočne alebo úplne automatizovaných vyše 40 % pracovných miest vo výrobe. Vznikať však budú aj nové pracovné pozície, ktorých spoločným menovateľom budú požiadavky na vyššiu kvalifikáciu, najmä v IT zručnostiach.

zdroj: unsplash.com

 „Ak nechceme zostať montážnou dielňou EÚ, potrebujeme dostatok kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých je u nás už dnes nedostatok. Podľa údajov Digitálnej koalície chýba v tomto odbore až 13-tisíc špecialistov,“ podčiarkol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

My všetci si budeme musieť zvyšovať digitálne zručnosti preto, aby sme boli pre zamestnávateľov použiteľní aj v budúcnosti.

Zachrániť nás má nová stratégia

Ministerstvo sciálnych vecí dokonca pre Slovensko pripravuje komplexnú stratégiu s názvom Práca 4.0. 

 „V rámci tohto projektu vypracujeme sektorové stratégie zvládnutia zmien, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov. Z nich potom vyplynie komplexná stratégia, ktorú sme podľa nemeckého príkladu nazvali Práca 4.0.,“ objasnil Ján Richter.

zdroj: unsplash.com

Na Slovensku sa síce zvyšuje počet absolventov, no kvalita vysokého školstva, efektívnosť, relevantnosť s trhom práce a internacionalizácia – sú nízke. 

Slovensko sa pritom stalo prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl. V decembri bude spustený aj verejne dostupný internetový portál, kde si bude môcť každý žiak a každý rodič overiť, aká je kariérna úspešnosť absolventov každej strednej školy v SR v závislosti od jednotlivých  študijných odborov.

zdroj: europa.eu, employment.gov.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech