Ved­ci našli spô­sob, ako využiť veter­nú ener­giu zo stro­mov

Timotej Vančo / 14. novembra 2016 / Tech a inovácie

Využi­tie stro­mov aj na nie­čo iné, než len na pro­duk­ciu kys­lí­ka? Ved­com sa poda­ril obdi­vu­hod­ný objav.

Predstav si svet plný lesov produkujúcich všetku energiu, čo potrebujeme. Tento sen sa môže sa stať skutočnosťou s novou formou produkcie energie z vetra. Tento spôsob funguje na princípe premeny pohybu stromov na čistú energiu. Táto technológia je založená na použití piezoelektrického javu – nabitý elektrický náboj, ktorý sa získa z vibrácií akéhokoľvek náboja. Na základe reportu z Journal of Sound and Vibration, pohyb stromov, do ktorých fúka vietor produkuje vibrácie, ktoré môžu byť úspešne prekonvertované do čistej energie.

piezoelectricity-889x725

Foto: inhabitat.com

Štúdia vytvorená vedcami na univerzite v Ohio (Ohio State’s Laboratory of Sound and Vibration Research) potvrdila, že je možné prekonvertovať akékoľvek vibrácie v rôznych veľkostiach na použiteľnú elektrickú energiu z prirodzeného pohybu stromov. Prirodzená frekvencia, je ako stena, ktorá absorbuje a pohlcuje energiu vo vysokých frekvenciách, ako malé vlnenie vody, ktoré sa postupne zväčšuje do veľkých kruhov.

Celá štúdia a myšlienka je založená na vibráciách stromu, ktoré môžu byť dosiahnuté taktiež rôznymi silami vetru. Vedci testovali tento nápad v umelých lesoch použitím malých oceľových nosníkov v tvare písamena L, ktoré sú ovinuté s polyvinylidénfluoridom, čo je piezoelektrický materiál. Vedcom sa touto technológiou podarilo vyprodukovať 2 volty elektrickej energie.

reu_vigil1_2013

foto: harvardforest.fas.harvard.com

Piezoelektricita môže byť vyprodukovaná z rôznych materiálov – z ťukania do klávesníc notebookov až po ohýbajúci sa mrakodrap. Pre tých, ktorých by to zaujalo a chceli by niečo k tomuto vymyslieť, už je patentovaný spôsob výroby energie z ťukania na klávesnicu. Tak či onak, je to veľký krok vpred pri získavaní elektrickej energie, a to dokonca zo stromov, ktoré v dnešnej dobe vo veľkom vyklčujeme. Takže po novom nám stromy okrem potrebného kyslíka budú produkovať aj elektrinu.

Zdroj článku: inhabitat.com, zdroj prezentačného obrázku: inhabitat.com

Pridať komentár (0)