Ivan Mikloš: Obávam sa, že Matovič nemá na to zmeniť Slovensko.

Plavíš sa a na brehu horí ľudské telo, vedľa toho stojí krava. India je šialená

Šéfredaktor Denníka N Kostolný: Moja duša sa nedá kúpiť Pentou

Vedci spravili nemožné, vytvorili kvantový hologram

  • Až doteraz to vedci považovali za nemožné. Mysleli si, že základné zákony fyziky to nedovoľujú.
B_03_HoloFrames_0
  • Až doteraz to vedci považovali za nemožné. Mysleli si, že základné zákony fyziky to nedovoľujú.

Vytrvalá skupina vedcov z univerzity vo Varšave dokázala nemožné. Vytvorili hologram z jedinej častice svetla. Tento úspech ohlasuje novú éru kvantovej holografie, ktorá dá vedcom k dispozícii nový pohľad na kvantové javy.

Na rozdiel od fotografií, hologram obnovuje priestorovú štruktúru objektov a dáva nám tým ich 3D tvar. Technológia, ktorú vedci pri tvorbe hologramu použili, sa nazýva klasická interferencia. Je to v podstate splynutie, s akým sa stretávame napríklad na mori, keď sa dve vlny stretnú a vytvoria novú.

Dr. Radoslaw Chrapkiewicz (right) and doctoral student Michal Jachura at the apparatus for registration of holograms of single photons at the Faculty of Physics, University of Warsaw. (Source: FUW, Grzegorz Krzy¿ewski) Dr Rados³aw Chrapkiewicz (po prawej) i doktorant Micha³ Jachura przy aparaturze do rejestrowania hologramów pojedynczych fotonów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. (ród³o: FUW, Grzegorz Krzy¿ewski)

Foto: fuw.edu.pl

Ale klasická interferencia je s fotónmi nemožná, kvôli ich neustále kolísajúcim fázam (vlastnosť vĺn). Takže vedci z Varšavy sa snažili kvantovým hologramom dať ochutnať ich vlastnú medicínu v podobe kvantovej interferencie, pri ktorej na seba fotóny a ich vlastnosť vlnenia vzájomne pôsobia.

Vlastnosť vlnenia je základný koncept kvantovej mechaniky a jadro dôležitých princípov Schrödingerovej rovnice.“ povedal jeden z vedcov. „V rukách skúseného vedca by sa táto vlastnosť dala porovnať s tmelom v rukách sochára.“

Takže prečo fotóny?

Radoslaw Chrapkiewicz a Michal Jachura si všimli pri natáčaní fotónov a ich správania niečo, čo sa nazýva interferencia dvoch fotónov. V tejto interferencii dochádza k stretu páru dvoch rozoznateľných fotónov, ktoré sa správajú náhodne pri vstupe do deliča. Ale nerozoznateľné fotóny ukazujú kvantovú interferenciu, ktorá ovplyvňuje ich správanie. Takéto páry sú vždy spolu buď vysielané alebo odrážané.

PhysicsHeader1_1024

Foto: sciencealert.com

V nádväznosti na tento experiment sme sa inšpirovali a spýtali sa, či by dvojfotónová kvantová interferencia mohla byť rovnako použitá ako klasická interferencia v holografii za účelom využitia známeho stavu fotónov s cieľom získať viac informácií o neznámych stavoch fotónov. Naša analýza nás doviedla k prekvapivému záveru. Ukázalo sa, že keď dva fotóny vykazujú kvantovú interferenciu, priebeh smeru závisí od tvaru ich vĺn.“ Povedal Chrapkiewicz.

Princíp kvantovej mechaniky

Tento experiment má obrovské následky pre naše chápanie základných princípov kvantovej mechaniky, ktorá mätie vedcov už viac ako jedno storočie.

Náš experiment je jeden z prvých, čo nám umožňuje priamo pozorovať vlastnosti fotónov, hlavne ich základné parametre ako vlnenie ich fázy a privádza nás o krok bližšie k pochopeniu toho, čo naozaj vlnenie je.“ povedal Jachura.

Vedci dúfajú, že aplikovanie tejto metódy pomôže pri tvorbe zložitejších hologramov, ktoré si nájdu široké využitie. Tiež sa už neviem dočkať, keď budem mať doma hologram, ako mal Tony Stark.

Zdroj článku: sciencealert.com,  Zdroj titulnej fotografie: vernonchan.com

Najnovšie video

Najnovší podcast

Plavíš sa a na brehu horí ľudské telo, vedľa toho stojí krava. India je šialená

Najnovšie