Veľké preteky sa skončili. Porazil východ Slovenska západ?

  • Dnes si vychutnáte poslednú časť cesty 66, ktorá vedie cez najkrajšiu časť Slovenska.
  • Ukážeme vám Bachledovu dolinu a ukončíme aj našu malú súťaž - východ vs západ.
Ja som Slovensko
  • Dnes si vychutnáte poslednú časť cesty 66, ktorá vedie cez najkrajšiu časť Slovenska.
  • Ukážeme vám Bachledovu dolinu a ukončíme aj našu malú súťaž - východ vs západ.

Keďže Viky musela ísť do Bardejova, zastúpil ju tit_mis, ktorého určite poznáte z Emefka! Na poslednú disciplínu vybral preteky na bugíne v lese. Kto vyhral? Sleduj naše video!

Cesta I. triedy 66 ťa pre­ve­die od ma­ďar­ských hra­níc, až po tie poľ­ské. Pre­chá­dza cez osem slo­ven­ských miest. Šahy, Du­dince, Kru­pinu, Zvo­len, Ban­skú Bys­tricu, Brezno, Pop­rad a Kež­ma­rok. Po­núka pri­tom je­di­nečné po­hľady na za ok­nami sa ne­us­tále me­niacu kra­jinu. Z ní­žin až po slo­ven­ské veľ­hory.

Projekt vznikol aj vďaka spolupráci s partnermi: Telekom, Volkswagen a Union poisťovňa.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech