VEĽKÉ ZHRNUTIE: Slováci sa vracajú do škôl. Niektorých čaká maturita, vysokoškolákov karanténa

  • Žiaci v materských školách a na prvom stupni nebudú mať rúška povinné
  • Pri podozrení na koronavírus by sa školy mali riadiť vypracovaným manuálom Ministerstva školstva, takzvaný semafor
  • Vysoké školy začnú v riadnom termíne, niektoré so striedavou prezenčnou aj dištančnou formou
nahladovy obrazok, skolka
DPA/TASR/Martin Baumann
  • Žiaci v materských školách a na prvom stupni nebudú mať rúška povinné
  • Pri podozrení na koronavírus by sa školy mali riadiť vypracovaným manuálom Ministerstva školstva, takzvaný semafor
  • Vysoké školy začnú v riadnom termíne, niektoré so striedavou prezenčnou aj dištančnou formou

Billboardy v nákupných centrách s heslami ,,škola volá“ či ,,hurá do školy“ tento rok nevylepili zbytočne. Majú pravdu. Žiaci už o pár dní nastúpia do školských lavíc napriek obavám rodičov, ale aj celého Slovenska. Ako to školy ustoja bude mať totiž veľkú výpovednú hodnotu na najbližší vývoj celej pandémie koronavírusu.

Aby sme to však zvládli, a ako by povedal náš premiér – nepokazili si to, musí byť táto udalosť sprevádzaná prísnymi opatreniami a disciplínou nie len zo strany žiakov, ale aj učiteľov a hlavne rodičov.

,,Školský rok začne riadne, 2. septembra a školská dochádza je povinná. Pri návrate do škôl v septembri si treba pamätať, že koronavírus tu stále máme. My ho nemôžeme ignorovať, musíme sa s ním naučiť fungovať v rámci viacerých opatrení, ktoré budeme zavádzať,“ povedal na tlačovej konferencii minister školstva Branislav Gröhling.

Minister školstva Branislav Gröhling
zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ministerstvo školstva vypracovalo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy počas trvania pandémie.

Pre školy, rovnako ako pre všetkých občanov, musí platiť zásada R-O-R, čiže ruky, odstup, rúško. Pred vstupom do školy sa bude žiakom merať teplota a tá nesmie presiahnuť 37,2 °C. Ak bude teplota vyššia, meranie by sa malo opakovať a až na základe rovnakého výsledku vyvodiť opatrenia.

Prísne opatrenia

Školy musia taktiež zabezpečiť dôslednú dezinfekciu. Na nákup takých pomôcok, ako aj rúšok a ochranných štítov, zabezpečí štát 4 milióny eur. Dotácia bude závisieť od počtu detí na škole, ale minister Gröhling sa zaviazal, že bude poskytnutá každému.

„Odporúčame nepoužívať klímu a ventilátory. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude zabezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej raz denne. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov,“ popísal odporúčania Gröhling.

Každá škola musí vyčleniť miestnosť, kde budú títo žiaci umiestnení. Na základe telefonátu zo školy sú potom rodičia povinní kontaktovať všeobecného lekára dieťaťa a ten sám zhodnotí, či ide o podozrenie na koronavírus alebo sezónne ochorenie chrípky, keďže s blížiacim sa jesenným a zimný obdobím sa očakáva aj zvýšený počet takýchto prípadov.

Mimo Slovenska?

Rodičia žiakov a študenti budú musieť na školského roka podpísať prehlásenie a zodpovedať na niektoré otázky.

„Okrem toho v dotazníku rodič podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti, že dieťaťu nebola regionálnym úradom nariadená karanténa ani karanténne opatrenia, že neprejavuje príznaky infekčného ochorenia,“  povedala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu Elena Prekopová.

84 prípadov za utorok. Máme tu superšíriteľov zodpovedných za 80% infekcií, tvrdí Krajčí

„Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo Slovenskej republiky, alebo že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa, jeho rodiny aj všetkých jeho blízkych v rodine, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti, alebo prichádzajú s ním do veľmi úzkeho kontaktu,“ dodala.

Branislav Gröhling a Elena Prokopová
zdroj: TASR/Martin Baumann

Skutočnosť, že žiak alebo študent bol v zahraničí počas roka bude musieť škole oznámiť rovnako, ak jeho pobyt presiahne 3 dni. Ak si ale na víkend odskočí nakúpiť do Rakúska, alebo inej bezpečne krajiny, nemusí to oznamovať.

Gröhlingov semafór

„Budeme sa snažiť vyhnúť plošnému zatvoreniu škôl, skôr budeme zatvárať školy regionálne, respektíve samostatne, aj keď v jednom meste budeme identifikovať jeden prípad v škole, nebudeme zatvárať všetky školy a budeme sa snažiť zatvoriť tú jednu školu a urobiť všetky opatrenia, aby aj ostatné školy mohli fungovať,“ poznamenal Gröhling.

Ministerstvo školstva preto vypracovala plán, ktorý nazvalo semafor pre školy. Podľa neho sa budú riadiť pri podozrení, alebo dokonca potvrdení na koronavírusu. Škola sa tak môže dostať do troch fáz – zelenej, oranžovej a červenej.

Týmito opatreniami sa rezort školstva snaží vyhnúť udalostiam z marca, kedy boli zatvorené všetky školy. Nie totiž dôvod zatvárať školu v Košiciach, keď ohnisko nákazy bude v Bratislave.

Na september si dovolenku neplánuj. Na červený zoznam pribudnú najobľúbenejšie destinácie

Zelená farba na semafore značí, že v škole sa nevyskytlo žiadne podozrenie na koronavírus. Aké opatrenia musia školy dodržiavať počas zelenej fázy ale závisí od stupňa školy. V zásade ale platí, čím starší žiaci, tým prísnejšie opatrenia. Do oranžovej fázy sa škola dostáva, ak sa u žiaka alebo zamestnanca objavia podozrenia na koronavírus.

Diskusia o zatvorení školy však príde až keď bude potvrdená nákaza u dvoch žiakov alebo jedného zamestnanca. Ani k tomu však nemusí prísť ak budú kontakty od seba dostatočne izolované, čo by znamenalo zatvoriť a vzdelávať dištančne iba zasiahnuté triedy.

zdroj: Ministertstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Materské školy

Deti v materskej škole ako jediné nebudú musieť nosiť rúška ani v spoločných priestoroch. Minister Gröhling ich však odporučil a podporil učiteľky v interaktívnom nosení rúšok – napríklad aby dieťa rúško považovala za hru. Pred vstupom do škôlky bude deťom meraná teplota.

Škôlkári by sa mali pohybovať iba v oddelených skupinách a nemalo by prichádzať k premiešavaniu tried. Ak sa škôlka dostane do oranžovej farby, v preventívnej izolácii bude takto iba jedna trieda. Keď sa ale  presunie do červenej fázy a  vyskytne sa potvrdený prípad koronavírusu vo viacerých triedach, malo by sa zvážiť jej zatvorenie.

Základné školy

Žiaci na základných školách sa ale rúškam už nevyhnú. Prvý stupeň ich bude mať povinné v spoločných priestoroch, ako je chodba, prezliekáreň či jedáleň, druhostupniari ich neodložia ani na vyučovaní. Teda minimálne prvé 2 týždne.

Rovnako po dvoch týždňoch by sa malo začať s výučbou predmetov, kde sa mieša viac tried ako sú napríklad jazyky či rôzne krúžky. Družiny a ranný klub by nemali fungovať rovnako. Na telesnú výchovu, či plavecký výcvik  sa  žiaci  môžu tešiť až po 20. septembri.

Dovtedy minister odporúča vyučovať tieto predmety vonku alebo vôbec. V jedálni by sa mala vždy stravovať iba jedna skupina žiakov, alebo zabezpečiť ich stravovanie v triedach. Obzvlášť toto nariadenie bude platiť, ak sa škola dostane do oranžovej fázy. Keď sa ocitne v červenej, celý druhý stupeň by sa mal začať vzdelávať dištančne, na prvom sa zatvoria iba konkrétne zasiahnuté triedy.

zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Stredné školy

Platia rovnaké pravidlá ako pri základných školách na druhom stupni. Rovnako ako teoretické predmety, bez obmedzení bude prebiehať aj praktické vyučovanie. To ale bude prerušené akonáhle sa škola dostane do červenej fázy. Počas nej tiež budú prechádzať na dištančnú výučbu len triedy, kde sa vyskytla nákaza.

Počas septembra bude na školách prebiehať termín externých maturít žiakov, ktorý neboli úspešní v rokoch 2017 – 2019 a ich opravný termín mal byť v marci tohto roka. Napísať si maturitu tiež môžu prísť žiaci, ktorí chceli v marci dobrovoľne maturovať z cudzieho jazyka s úrovňou vyššou ako B2. Takýchto žiakov by podľa Ministerstva školstva malo byť 590.

Vysoké školy

Zimný semester by mal začať podľa odporúčaní Branislava Gröhlinga až 28. septembra. Tieto opatrenia mali byť preto, aby s odstupom času sledovali dianie a vývoj pandémie po nástupe detí do školy a na základe toho upravili návrat vysokoškolákov. Proti tomuto návrhu sa však postavili skoro všetky vysoké školy a svoj semester začnú 21. septembra ako bolo plánované pôvodne. Narušilo by to vraj harmonogram výučby, ako sa ukázalo už v minulosti, keď sa nástup oddialil.

„V prípade zhoršenia pandemickej situácie sme pripravení výučbu, ktorá má na STU začať 21.9. 2020, realizovať dištančnou metódou dovtedy, kým to bude potrebné,“ uverejnila Slovenská technická univerzita v Bratislave vyjadrenie svojej prorektorky Moniky Bakošovej.

Či bude výučba prezenčná, závisí od konkrétnej vysokej školy, avšak platí, že pri vysokom počte žiakov je odporúčaná.

„Plánujeme kombináciu prezenčnej a online výučby. Situáciu pozorne sledujeme a konzultujeme s odborníkmi. Čoskoro zverejníme bližšie informácie k fungovaniu v zimnom semestri,“ komunikuje so svojimi študentami Univerzita Komenského v Bratislave.

V marci sa Univerzita Komenského a Slovenská Technická Univerzita zatvorili už 9. marca, kedy na Slovensku bolo necelých 10 prípadov. Toto konanie vtedy ocenil aj profesor Vladimír Krčméry, ktorý to označil za jeden z dôvodov, prečo sme si počas pandémie počínali tak dobre. 

Ak bude skupina študentov väčšia ako 50 ľudí, miestnosť nesmie byť zaplnená viac ako na polovicu.  Je ale otázne, či pri takom počte vysokoškolákov budú školy vedieť priestory zabezpečiť.

Rúška a dezinfekcia budú povinné počas všetkých fáz, v ktorých sa nachádza.  Výnimku od nosenia rúšok majú iba špeciálne odbory ako napríklad spev či hra na dychový hudobný nástroj. Pri potvrdení pozitívnych osôb prechádza povinne na dištančnú výučbu celá skupina, vrátane vyučujúcich, s ktorými boli v kontakte.  

Univerzita Komenského v Bratislave
zdroj: TASR/Dano Veselský

Internáty

V študentských domovoch budú platiť tie najprísnejšie opatrenia. Ubytovaní si budú môcť dať rúško dole iba vo svojej izbe či bunke alebo pri konzumácii jedla v jedálni.

Pri podozrení na koronavírus, bude v povinnej izolácii do výsledku testu celá bunka alebo izba. Ak bude testovanie pozitívne, v izolácii ostávajú opäť všetci, vrátane blízkych kontaktov. Po pretrvaní červenej fázy dlhšie ako týždeň, sa bude prehodnocovať zatvorenie internátu.

Na Slovensku si zdravie za peniaze nekúpiš. Patríme medzi najhorších, len dva štáty ostali za nami

Návštevy cudzích osôb budú počas celého semestra zakázané.

Povinnú karanténu budú musieť absolvovať aj vysokoškoláci, ktorí prídu z rizikových krajín. V tomto prípade musí internát vyhradiť špeciálne izby, kde študenti prečkajú 5 dní a následne absolvujú test. Príchod takýchto študentov sa očakáva najmä na východe Slovenska, kde študuje veľa ľudí z Ukrajiny. Prešovská univerzita už oznámila, že pre takýchto študentov izby pripravujú a bude ich dostatok.

Zdroje: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, FB Univerzita Komenského, FB Slovenská technická univerzita, TASR, SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech