Video, kto­ré skve­le cha­rak­te­ri­zu­je star­tu­py

Rišo Néveri / 11. decembra 2015 / Tools a produktivita

Ak si už neja­ké to star­tu­po­vé video videl, ale­bo poznáš kon­krét­ny star­tup, musíš uznať, že to v ňom vypa­dá veľ­mi podob­ne. Menej výraz­ný CTO, kto­rý sa skrý­va v tie­ni hlav­né­ho šéfa, šia­le­ný kóder a tro­cha čud­ná kul­tú­ra — to je v pod­sta­te star­tup, no nie?

Pridať komentár (0)