Video, ktoré skvele cha­rak­te­ri­zuje star­tupy

Rišo Néveri / 11. december 2015 / Tools a produktivita

Ak si už nejaké to star­tu­pové video videl, alebo poznáš kon­krétny star­tup, musíš uznať, že to v ňom vypadá veľmi podobne. Menej výrazný CTO, ktorý sa skrýva v tieni hlav­ného šéfa, šia­lený kóder a tro­cha čudná kul­túra — to je v pod­state star­tup, no nie?

Pridať komentár (0)