VIDEO: Tak­to by vyze­ra­la rekla­ma na McDonald’s, keby ju robi­la fir­ma App­le

Viktor Šmidák / 18. februára 2016 / Zaujímavosti

Kapus­ta a kolo­bež­ka. Regler a kach­lič­ky. App­le a McDonald’s. Že si sa poza­sta­vil pri tých­to slov­ných spo­je­niach? Pri posled­nom aj zosta­ne­me. Sta­lo sa totiž rea­li­tou.

Tvor­co­via kaná­lu Buzz­Fe­ed­Vi­deo si pove­da­li, že to skú­sia. Nato­či­li rekla­mu pre McDonald’s v štý­le reklám App­le. Bez ďal­šie­ho otá­ľa­nia si teda pozri ich diel­ko.

titul­ná foto: wallpaperscraft.com

Pridať komentár (0)