VIDEO­VÍ­KEN­DOV­KA

Richard Bednár / 26. apríla 2014 / Tools a produktivita

Den­ne nará­žam na pár inšpi­ra­tív­ny­ch videí, kto­ré netre­ba ani komen­to­vať. Pre­to som sa roz­ho­dol kaž­dý víkend zve­rej­niť tie naj. Verím, že si ich uži­je­te rov­na­ko ako ja. Pra­jem pek­ný zvy­šok víken­du.

Nie je novinkou, že čipy sa dajú implementovať do oblečenia. Intel však ide nadoraz. Odporúčam aj ostatné epizódy

 

Karel Janeček je český matematik, pedagóg, bojovník proti korupcii a mecenáš. V roku 1995 založil firmu RSJ, ktorá je jednou z najväčších obchodníkov a poskytovateľov likvidity na svetových finančných trhoch. Vrelo odporúčam jeho prednášku. Prednášku asi najpohodovejšieho miliardára, akého som kedy videl.

 

A na záver mám pre vás pripravenú reklamu na jeden z mojich obľúbených nápojov. Užite si ju.

foto: i.lidovky.cz

Pridať komentár (0)