Vo vnútri robotického laborátoria: Takto vyzerá RobLab v Košiciach

  • Priemyselné roboty a ich možnosti využitia zasahujú okrem širokého využitia v priemysle taktiež medzi kreatívne odvetvia počnúc umením, dizajnom končiac architektúrou.
cmsSiteBoxPhoto_16201-11035
  • Priemyselné roboty a ich možnosti využitia zasahujú okrem širokého využitia v priemysle taktiež medzi kreatívne odvetvia počnúc umením, dizajnom končiac architektúrou.

Vznikajúca platforma umožňuje zdieľať inovatívne postupy, nápady pri aplikácií robotiky v praxi.

Kreatívne využívanie robotických systémov je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie v umeleckých disciplínach. Ponúka, v porovnaní s bežnými metódami, nedosiahnuteľné možnosti. Mnoho kreatívnych skupín pod záštitou svetových univerzít sa intenzívne venuje experimentálnemu využitiu robotov. Samozrejme, ich využitie je podmienené dokonalou znalosťou problematiky ako je napríklad programovanie, interdisciplinárne znalosti z disciplín ako sú kybernetika, fyzika, chémia, mechanika… Z oblastí kde tradičné umelecké, architektonické vzdelávanie naráža na svoje doterajšie limity.

Zo začiatku experimentálne metódy nahrádzajú sofistikované postupy pri riešení kreatívnych nápadov, konceptov a z nich vyplývajúcich úloh. Odpor časti umeleckej komunity a vymedzenie sa voči novým metódam pri tvorbe je citeľný. Na druhej strane presvedčivé výsledky riešiteľských tímov na konferenciách ako sú napr. Rob/Arch, The Design Modelling Symposium… hovoria samé za seba.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

 

V záujme reflektovať aktuálne využitie robotiky pri umeleckej a architektonickej tvorbe sa podarilo na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach v rámci projektu UVP Technicom zriadiť experimentálne robotické pracovisko RobLab.

Snahou bude obohatiť problematiku o náš pohľad na využitie robotiky originálnym spôsobom. Počnúc tradičným využitím 6 a viac osích CAM aplikácií, končiac parametrickým modelovaním, simuláciou procesov a následnou priamou výrobou priestorových konceptov…

zdroj: archinfo.sk, zdroj fotografií: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK