Vonku je rebríček najlepších škôl na Slovensku, v hodnotení je jedno nepríjemné prekvapenie

  • Por­tál INEKO zo­sta­vil tra­dičný reb­rí­ček naj­lep­ších zá­klad­ných a stred­ných škôl na Slo­ven­sku
  • V aktuálnom hodnotení je nepríjemným prekvapením, že školy s vyššími zdrojmi na žiaka dosahujú mierne horšie výsledky
pexels.com
  • Por­tál INEKO zo­sta­vil tra­dičný reb­rí­ček naj­lep­ších zá­klad­ných a stred­ných škôl na Slo­ven­sku
  • V aktuálnom hodnotení je nepríjemným prekvapením, že školy s vyššími zdrojmi na žiaka dosahujú mierne horšie výsledky

Por­tál zá­klad­ných a stred­ných škôl vy­be­ral naj­lep­šie školy v troch ka­te­gó­riach – zá­kladné školy, stredné od­borné školy a gym­ná­ziá. Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur a najlepšiu trojicu dopĺňa Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce.

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Spojená škola na Slančíkovej v Nitre.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Bratislavský kraj

Napokon, pri gymnáziách je na prvom mieste Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Nasledujú Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave a Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach; pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov.

V aktuálnom hodnotení je určite nepríjemným prekvapením, že školy s vyššími zdrojmi na žiaka dosahujú mierne horšie výsledky. Systém financovania škôl v SR jednoducho výsledky neberie do úvahy.

“Ak sa ale neoplatí byť dobrý, ako potom môžeme očakávať, že uspejeme napríklad v medzinárodných testoch PISA? Stále sa tiež stretávame s nevôľou časti učiteľov byť hodnotení, nedôverou voči výsledkom testovania. Mnohé z výhrad sú opodstatnené v tom, že napríklad testy nedokážu zachytiť všetko. Preto sme hodnotenie rozšírili aj o mimoriadne výsledky žiakov či mieru nezamestnanosti absolventov. Priestor na zlepšovanie metodiky nepochybne stále existuje, v rozhodujúcej miere však závisí na dostupnosti dát, ktoré má alebo by mohol mať k dispozícii štát, ak by si kvalitné meranie výsledkov stanovil ako prioritu,” uviedol portál INEKO.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech